E.ON Sverige AB

Nu kan man tanka lokalproducerad biogas i Järfälla

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 10:25 CEST

Järfällaborna kan nu fylla sina fordonstankar med biogas gjord på lokalt avfall. Biogasen tillhandahålls av E.ON och tankas på OKQ8:s station i Kallhäll. Den nya biogasstationen utgör ett viktigt steg i Järfälla kommuns miljösatsning. Hör mer om kommunens satsning på biogas under näringslivsmässan Växtplats Järfälla, fredag den 13 maj.

Järfälla är en av de kommuner som har tecknat en gemensam viljeriktning med E.ON när det gäller kretsloppslösningar med återvinning av avfall som omvandlas till biogas för hållbara transporter. Kommunen har som mål att minska användningen av fossil koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 och öka användningen av icke fossila bränslen vid resor med 30 procent till 2020.

- Biogasstationen i Kallhäll utgör en viktig del i Järfälla kommuns miljösatsning. Vi har höga miljö- och klimatmål och satsar mycket på att nå dem. Transportsektorns omställning kommer att utgöra en viktig hörnsten för vårt fortsatta miljöarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad.

Järfälla först ut i E.ON:s senaste biogassatsning

Kallhäll utgör den första stationen i ordningen i E.ON:s utbyggnad av fyra nya publika tankställen för biogas i Stockholms-regionen.

- Det är glädjande att se att allt fler miljömedvetna kommuner, såsom Järfälla, ser fördelarna med att samla in och leverera lokalt avfall för biogasproduktion, och samtidigt ställa om sina fordonsflottor till gasbilar, säger Michelle Ekman, Fordonsgasansvarig, region öst på E.ON Gas Sverige.

Sedan 2010 har E.ON tillsammans med OKQ8 öppnat ett tiotal tankställen i Stockholms-regionen. Till sommaren kommer E.ON att ha byggt och driftsatt ytterligare tre publika tankställen för biogas i regionen. Orterna som berörs är Uppsala, Enköping och Norrtälje. Dessutom byggs en tankdepå i Upplands Bro i anslutning till Ragnsells återvinningsanläggning i Högbytorp. Sammantaget finns det nu ett trettiotal tankstationer för biogas i Stockholmsområdet.

E.ON på plats med gasbil under Växtplats Järfälla på fredag

Fredagen den 13 maj gästar E.ON Biogas näringslivsmässan Växtplats Järfälla. Kl. 11.00 hålls en föreläsning på temat ”Ett lokalproducerat och hållbart drivmedel för Järfälla”. E.ON kommer dessutom närvara med en monter och en biogasbil, Volvo V60 T5 Bi-Fuel.

Invigning av stationen i Kallhäll 25 maj

Onsdagen den 25 maj invigs den nya stationen i Kallhäll. Invigningen äger rum kl 09.00 på Jättevägen 1. Järfällas kommunstyrelseordförande, Claes Thunblad, invigningstankar tillsammans med Mikael Jämtsved, kommunstyrelsens vice ordförande och gruppledare för miljöpartiet. På plats finns representanter från OKQ8 och E.ON för att svara på frågor om den nya anläggningen.

För mer information vänligen kontakta:

Michelle Ekman, Fordonsgasansvarig, region öst, E.ON Gas Sverige AB

E-post: michelle.ekman@eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.