Sigtuna kommun

Nu kan man välja skola online i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 15:49 CET

Från 2010 kan föräldrar/vårdnadshavare med barn i skolåldern söka plats i skolan via internet. Det gäller både till de kommunala och fristående skolorna i Sigtuna kommun.

 - Föräldrarnas möjlighet att välja skola för sitt barn i Sigtuna kommun utvecklas med ny teknik. Aktiva elever och intresserade föräldrar är en bra grund för skolutveckling. Demokrati, delaktighet och inflytande är utöver kunskapsförmedling prioriterade områden för skolverksamheten, säger Steffen Oxenvad (S), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i en kommentar.

 För att förenkla skolvalet inför Sigtuna kommun möjligheten att välja skola via Internet. Skolvalet gäller för förälder/vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass hösten 2010, barn som inte gått i förskoleklass och ska börja årskurs 1, eller som ska börja i årskurs 7 samma höst.

 I Sigtuna kommun finns 16 kommunala och 4 fristående grundskolor att söka till. De fristående skolorna kommer successivt att ansluta sig till det digitala systemet.

Valet ska göras av föräldrar/vårdnadshavare, som är bokförda i Sigtuna kommun. Det är ett digitalt skolval med hjälp av webbverktyget Dexter och e-legitimation. Samtidigt som man söker skola kan man också söka plats på fritidshem och modersmålsundervisning.

 Digitaliserat skolval underlättar för föräldrarna och effektiviserar ansöknings‑förfarandet avsevärt. Det innebär också att skolorna får en tidig indikation på hur familjerna söker, vilket underlättar planeringen, säger Gun Eriksson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 Ytterligare information:

Gun Eriksson (S), ordf Barn- och ungdomsnämnden, tfn 070- 250 74 20

Steffen Oxenvad (S), v ordf Barn- och ungdomsnämnden, tfn 076-836 99 64

Ralph Glückman, administrativ chef, tfn 08-591 266 51