Centerpartiet i Västra Götaland

Nu kan vi förhandla om fjärde filen på E20.

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 17:25 CEST

- Ett mycket bra utgångsläge för förhandling om E20. Tre sträckor pekas ut i Vårgårda, Vara, Mariestad och Götene och nu kan vi börja förhandla med regeringen om den fjärde filen, säger Kristina Jonäng i en kommentar till Trafikverkets förslag till nationell plan. 

I förslaget till nationell plan för perioden 2014-2025 finns de stora och avgörande infrastruktursatsningarna med, d.v.s.alla delar i västsvenska paketet samt även planskildhet vid Olskrogen i Göteborg, slutförande av E6 och Rv40 samt Slambymotet, Lundbyleden och Hamnbanan samt järnväg Mölnlycke - Bollebygd. - Det är viktiga besked för Västsverige, poängterar Kristina Jonäng, (c). 

- I princip är det inga nya pengar till dessa objekt, förutom Olskroken. Men till E20 finns nya pengar till tre sträckor vilket är glädjande, poängterar Kristina Jonäng. 

I underlaget från Trafikverket nämns inte fyrfältsväg, men det var heller inte väntat. Nu finns ett bra utgångsläge att börja förhandla om en fjärde fil på dessa sträckor, understryker Kristina Jonäng, (c) som är vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.  

- Vi har fattat beslut om en avsiktsförklaring på 500 miljoner kronor för E20 och nu får vi fundera ut i detalj hur samtalen med regeringen ska läggas upp. Jag är optimistisk om att vi ska få fyrfält på stora delar av E20 till slut, säger Kristina Jonäng.