Sundsvalls kommun

Nu kan vi presentera förslagsskisserna på Stora Torget

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 14:56 CET

Grön mötesplats med rum för torghandel och aktiviteter
Mycket kort skulle önskemålen om torget kunna sammanfattas i denna rubrik. Vi har sett till torgets styrkor och svagheter, hot och möjligheter. Besökt andra kommuners stadskärnor och tittat på hur de arbetat med sina nya torg. Samtalat med näringsidkare och fastighetsägare, sundsvallsbor och besökare. Med detta i bagaget har vi tagit fram några specifika utgångspunkter i det fortsatta arbetet.

-  Det känns väldigt roligt att visa vad vi kommit fram till och hur vi tagit vara på vad sundsvallsborna själva gett uttryck för. Bland annat har önskemål om ett grönare torg och att scenen ska få finnas kvar
varit några av dessa önskemål, säger Stefan Näslund. Nu hoppas vi att dessa skisser ska stimulera till fortsatt dialog.

Utgångspunkter för Stora Torget i Sundsvalls centrum

 • Ett torg som fungerar till vardags och fest
 • Liv och folkvimmel på torget
 • En mötesplats
 • Hela torget ska gå ut till fasad
 • Ingen del av torget ska uppfattas som en baksida
 • Kommersiellt fungerande torg
 • Torget ska fungera året runt
 • Stark besöksnäring
 • Trivsel och trygghet
 • Attraktivitet och tillgänglighet
 • Platser för möten och aktiviteter
 • Fler och sammanhängande gröna stråk


-  Det är väldigt viktigt att vi arbetar för att få ett levande torg som uppmuntrar till besök och olika aktiviteter. Att det finns flexibilitet och ett välkomnande uttryck, säger Erland Solander. Vi måste värna vår stenstad och de verksamheter som finns i centrala Sundsvall, fortsätter han.

Stora Torget efter upprustningen

 • Stenstadsmässig markbeläggning
 • Sänka lutning på torget för en jämnare torgyta
 • Nya kioskbyggnader
 • Ny scen
 • Utveckla fjärde byggrätten
 • Nya cykelparkeringar
 • Träden på torget byts ut och fler träd planteras
 • Underlätta för torghandel
 • Utökad möjlighet för uteserveringar
 • Fler sittplatser
 • Trappa runt statyn
 • Tydligare entré till stadshuset

På kommunens hemsida finns flera skisser på hur det framtida torget skulle kunna se ut:

www.sundsvall.se/storatorget

Kontakt:
Stefan Näslund, projektledare, Stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 12 78, 070-343 51 82

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93