Kristdemokraterna, KD

-Nu kommer äldresatsningarna till Skåne!

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2007 15:43 CET

I helgen arrangerar Kristdemokraterna sitt årligen största evenemang; Kommun- och landstingsdagarna. Konferensen samlar över tusen deltagare till Linköping och från Hässleholms kommun och Region Skåne, deltar Berit Wirödal, gruppledare och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsberedningen i Region Skåne.

- Vad upplever du har varit det allra bästa med helgen?

- Kristdemokraterna har ansvar för bl.a. äldrefrågorna inte bara i regeringen utan också i en rad kommuner och landstig runt om i Sverige. Detta har redan satt avtryck i en rad satsningar på 1,35 miljarder kr till kommuner och landsting för att stärka de äldres ställning och höja kvaliteten i vården.

-Ett ekonomiskt stöd på 500 miljoner kr per år för nybyggnad och ombyggnad av särskilda boenden för äldre kommer att vara viktigt för många kommuner i deras kommande planering.

-Till detta kommer nu en ambitionshöjning när det gäller att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Det är bra att våldsutsatta kvinnor och barn nu skall kunna få stöd och hjälp oavsett i vilken kommun man bor, avslutar Berit Wirödal (kd) sin kommentar.

Under fredagens öppningstal betonade socialminister Göran Hägglund (kd) de enorma möjligheter som nu finns att genomföra kristdemokratisk politik. Redan efter 137 dagar är Kristdemokraterna på god väg att infria 75 procent av alla löften som utfärdades i garantibeviset. ”Det är uppenbarligen en myt att mindre partier har svårt att påverka politikens innehåll i samarbete med ett större parti. Eller så är vi undantaget som bekräftar regeln”, säger Hägglund i sitt tal.

För mer information:
Berit Wirödal, gruppledare
Region Skåne
mobil: 0705-17 31 83

Ingemar Hansson, politisk sekreterare
mobil: 0705-82 35 25