BRIS - Barnens Rätt i Samhället

​​Nu kommer Bris till Linköping

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 07:10 CEST

Nästa vecka landar Bris tillsammans med RIX FM Festival i Kungsträdgården i Linköping. På fredag slår vi upp Bris-tältet – kom och träffa Bris-ambassadören Behrang Miri och kuratorerna Cattis och Nina.

Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival som ger barn och unga i hela Sverige chansen att gratis se sina idoler live. Till Linköping kommer bland andra Molly Sandén, Dinah Nah och Isa.

Tack vare samarbetet med Bris får festivalbesökarna chansen att lära sig mer om sina rättigheter och om Bris verksamhet. Ungdomar från Linköping kommer att jobba som volontärer för Bris och dela ut våra armband, och i Bris-tältet finns kuratorerna Cattis och Nina.

– Med RIX FM Festival vill Bris nå ut till fler barn och unga runt om i Sverige och informera om vår stödverksamhet. Eftersom vi vet från de barn och unga som kontaktar oss att förutsättningarna för att få stöd och få sina rättigheter tillgodosedda varierar kraftigt i olika kommuner är det också intressant för Bris med lokala nedslag där vi kan lära oss mer om barns och ungas vardag, säger Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare.

På RIX FM Festival smyglanseras Brisboxen, ett helt nytt koncept för Bris. I Brisboxen packar Bris med sig verksamheten och kommer dit där barn och unga finns. Tanken är att företag och kommuner framöver ska kunna boka Brisboxen som kan innehålla kuratorer, föreläsningar och seminarier, till sin ort. På så sätt hoppas Bris kunna nå fler barn och unga, och samtidigt skapa nätverk och samarbeten med kommuner, skola och socialtjänst.

Under 2015 fokuserar Bris särskilt på att nå ut till barn och vuxna om barns rätt att slippa våld. Det är också temat för de armband som delas ut på festivalområdet. Förra året anmäldes 210 fall av misshandel mot barn under 18 år i Linköping. I 71 procent av fallen uppfyllde åklagarkammaren i Linköping lagstadgad handläggningstid på 90 dagar, visar Rädda Barnens rapport Brott mot barn.

Bris erbjuder stöd på distans till barn och unga i hela Sverige, och söker varje år bidrag från alla kommuner på 10 kronor per barn under 18 år. Alla kommuner jobbar med att stötta barn och unga inom sina verksamheter, men Bris stödverksamhet utgör ett viktigt komplement.

– Genom att kunna erbjuda lättillgängligt stöd, med möjlighet att vara anonym, når vi barn och unga som kanske inte hittat till kommunens stöd, eller som upplever att de inte får det stöd de behöver i kontakten med skolan eller socialtjänsten. Ett av Bris viktigaste uppdrag är att då jobba för att hitta möjligheter för barn att föra en dialog med vuxna där barnet befinner sig, och där stöttar Bris på olika sätt. Vi söker stöd från kommuner för att kunna fortsätta finnas till för alla barn och unga, säger Kattis Ahlström.

Linköpings kommun bidrar i dagsläget med 50 000 kronor till Bris verksamhet, det vill säga cirka 1,59 kronor per barn i kommunen. Snittet för de 139 kommuner i Sverige som bidrar är 2,72 kronor per barn.

Kom gärna och besök oss i tältet, eller kontakta projektledare Ankie Sahlin om ni vill prata med Bris när vi är på plats i er stad!

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om Bris finns på www.bris.se