Vägverket

Nu kommer dagvattnet från Essingeleden att renas

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 11:07 CEST

Till redaktionen - inbjudan till invigning tisdag 2 september kl 10:00

Den 2 september inviger vi en ny reningsanläggning där dagvattnet från Essingeleden kommer att renas med ny prisbelönt teknik – SORBUS-tekniken – innan det leds ut i Mälaren.

Kostnaderna för rening av dagvatten i bebyggd miljö har hittills varit stora. Samtidigt har det blivit alltmer angeläget att rena kraftigt förorenat dagvatten, främst från hårt belastade trafikleder där gummirester, föroreningar från fordonens avgaser m m samlas. För att komma till rätta med detta problem utlystes en tekniktävling där syftet var att få fram förslag till effektiv reningsteknik som till låg kostnad kan byggas och drivas i redan bebyggd tätortsmiljö. Det vinnande förslaget var SORBUS-tekniken.

Tid: tisdag 2 september 2003 kl 10:00
Plats: Primusgatan, under Essingeleden på Lilla Essingen, se bifogad karta.

Medverkande:
Hans Rode, Vägverket Region Stockholm
Torbjörn Lundbom, Vägverket Region Stockholm
Mats Dryselius, Stockholms stad, LIP-kansliet
Ulf Berggren, Stadspartner AB
Gudrun Aldheimer, Stockholm Vatten
Jan Falk, ordförande i tävlingsjuryn.
Efter invigningen bjuder vi på en lunchmacka.

Välkomna!

Mer information
Kontakta projektledare Torbjörn Lundbom, tel 08-757 66 32 eller mobil 070-521 66 32

OBS! Presslegitimation ska kunna uppvisas.