Vägverket

Nu kommer dagvattnet från Essingeleden att renas med ny prisbelönt teknik!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 15:12 CEST

Nu har vi invigt en ny reningsanläggning där dagvattnet från Essingeleden renas med en ny prisbelönt metod – SORBUS-tekniken – innan det leds ut i Mälaren.

Kostnaderna för rening av dagvatten i bebyggd miljö har hittills varit stora. Samtidigt har det blivit alltmer angeläget att rena kraftigt förorenat dagvatten, främst från hårt belastade trafikleder där gummirester, föroreningar från fordonens avgaser m m samlas. När det regnar sköljs dessa föroreningar bort och följer med dagvattnet ut i våra vattendrag.

Prisbelönt teknik:

Den reningsteknik som används i vår nya anläggning – SORBUS-tekniken – prisbelönades vid en internationell tekniktävling år 2000. Syftet med tekniktävlingen var att få fram förslag till effektiv reningsteknik som till låg kostnad kan byggas och drivas i redan bebyggd tätortsmiljö.

SORBUS-tekniken, som utvecklats av Nordisk Ekoteknik och Stadspartner i Linköping, består av en kombination av två tekniska lösningar:

En bassäng (avsättningsmagasin) där föroreningarna sedimenterar. En serie filter (biofilter och reaktiva filter) som fångar upp föroreningarna innan det renade vattnet leds ut i Mälaren.

Mätning för framtida anläggningar:

Erfarenheterna av driften och reningseffekten ska utvärderas av Vägverket Stockholm Vatten och KTH. Bland annat tas prover på dagvattnet som rinner in i och ut ur anläggningen. Dessutom tas prover mellan de olika reningsstegen. På så vis kan man se hur effektiva anläggningens olika delar är, med andra ord hur stor del av föroreningarna som stannar kvar i anläggningen. Man kommer bland annat att analysera vissa tungmetaller, kväve, fosfor och olja.

Mer information:
Torbjörn Lundbom, projektledare, Vägverket Region Stockholm, mobil 070-521 66 32.

Faktablad och illustrationer på anläggningen hittar du här: http://www.vv.se/miljo/vst/lilla_essingen/lilla_essingen.shtml

Region Stockholm