Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Nu kommer de internationella reaktionerna på den nya skollagen

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2010 21:41 CEST

Rohus har i flera år berättat för Regeringen och Utbildningsdepartementet att det skulle ske - nu kommer de internationella reaktionerna på nya skollagen. Reaktionerna är inte trevliga. Man anklagar Sverige för att bli mer totalitärt, eftersom Regeringen bestämmer att all utbildning ska se likadan ut, och för att hemundervisning görs i det närmaste olaglig.

En utländsk tidning har ringt Utbildningsdepartementets pressekreterare Anna Neuman, och fått höra i klartext att "det blir ingen skillnad mellan kommunala och privata skolor, och det finns inte längre några andra alternativ"! När tidningen undrar varför, hänvisar Anna Neuman enbart till "rädslan att hemundervisningen inte fungerar" - helt utan några som helst belägg för denna rädsla!

I internationell media blir det oundvikligt att man sammankopplar nya skollagen med de hemskheter som kommuner redan utsatt familjer för under 1985 års skollag, framför allt fallet Domenic, som vi skrivit om tidigare. Andra familjer har blivit förelagda viten på orimliga summor, helt utan att ta med i beräkningen att de hemundervisade barnen både lär sig utomordentligt väl och mår mycket bra. Redan har åtminstone tre familjer gjort politisk exil till våra grannländer på grund av kommuners besinningslösa agerande.

Frågan om hur Riksdagen helt sonika kan rösta bort en mänsklig rättighet, väl definierad i människorättskonventionerna, är ännu större - inte minst för att det gjorts helt utan forskning eller evidens, och helt utan att ta till sig den forskning som bl.a. Rohus har tillhandahållit. Det är en fråga om huruvida Sverige kan räkna sig som en demokrati, som borde ha en grundlag som skyddar människorätten. Och eftersom parallellerna till Tysklands skollag från 1932 är så nära, är det svårt att uttrycka vad svenska hemundervisare känner om vad som hänt i Sveriges Riksdag den 22 juni 2010.

Om dessutom förskolan blir obligatorisk, efter att den nu gjorts till en egen skolform, vet snart totalitärismen inga gränser…

Läs en av de första i internationell media som reagerat, The New American här.