Järfälla kommun

Mälarbanans utbyggnad i Järfälla

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 20:19 CEST

Illustrationsbild över Barkarby, Trafikverket.

Järfälla kommun har tecknat genomförandeavtal med Trafikverket för utbyggnaden av Mälarbanan. I en senare etapp av processen med Mälarbanan kan Barkarby station bli en regional järnvägsstation. Jakobsbergs station kommer få en sekundärentré för ingång till pendeltågen från den södra sidan av Jakobsberg. Mälarbanans utbyggnad är ett betydelsefullt tillskott i Järfällas infrastruktur. 

Under Järfällas kommunfullmäktigesammanträde den 15 juni godkändes genomförandeavtal och markavtal för utbyggnaden av Mälarbanan. Avtalet innebär en utbyggnad av två ytterligare spår på Mälarbanan mellan Barkarby och Kallhäll. I planeringen för en senare etapp finns det möjlighet att Barkarby station blir en regionaltågstation. I samband med utbyggnaden av Mälarbanan kommer entrén till Jakobsbergs station som finns på Ynglingavägen förbättras. Det minskar trängseln och ökar tillgängligheten till en av Stockholms mest trafikerade pendeltågstationer.

– Mälarbanans utbyggnad är mycket välkommen och bidrar på flera sätt positivt till Järfällas framtida utveckling i Stockholmsregionen. Ökad turtäthet, pålitlighet och tillgänglighet skapar bättre förutsättningar för snabbt och miljövänligt resande i hela Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförandeEva Lennström.

Barkarby och Kallhäll kommer att få nya stationshus, entrén till Jakobsbergs station förbättras och det och det kommer byggas fem nya passager över eller under järnvägen. Tecknandet av avtalet innebär också att Trafikverkets förberedande arbeten startar under 2011 och att den tas i drift senast 2015.

Trafikverket planerar för en fyrspårsutbyggnad av Mälarbanan på sträckan mellan Barkarby och Kallhäll. Järfälla kommun har upprättat detaljplan för utbyggnaden och Trafikverket har upprättat en järnvägsplan med tillhörande gestaltningsprogram. Parallellt med planarbetet har förhandlingar om genomförandeavtal och markavtal pågått. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak ägande, byggande, finansiering, drift och underhåll samt förnyelse av anläggningar. Markavtalet reglerar nyttjandet av mark under såväl byggandet samt framtida drift, tillträde samt ersättningsprincip för marköverföringar mellan parterna. 


För mer information:

Eva Lennström, Kommunsyrelsens ordförande 
Telefon: 08-580 286 51 

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se