Grön affärsglädje

Nu kommer nya krafter till skogen och de gröna näringarna

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 17:45 CEST

Grön affärsglädje genomförs av entreprenörerna Helén Andersson och Ulrika Sandström från Varberg. Den första gruppen består av 13 kvinnor som vill utveckla sina befintliga verksamheter eller står redo att starta något nytt.

 

”Vi har hittills haft tre utbildningsdagar då deltagarna bland annat fått lära sig om internet och sociala medier, gjort visionstavlor och slipat på sina affärsidéer.” säger Helén Andersson. ”Deltagarna får inspiration av varandra och av de platser vi håller utbildningsdagarna. Hittills har vi hållit till på ett slott, i en ombyggd lada och på ett dag-spa på landet.”

 

”Förutom utbildningsdagarna har de också fått flera timmars personlig coaching”, säger Ulrika Sandström. ”Coachingen anpassas till varje individs behov och har t ex handlat om hjälp att strukturera verksamheten, att få ett bollplank för nya idéer eller att stärka tron på sin egen förmåga. Alla har fått sätta upp personliga mål för utbildningen och även på längre sikt. De får också praktisk hjälp med hemsidor och säljtexter.”

 

I augusti blir det studieresa med buss till olika verksamheter i Halland. Tre utbildningsdagar har gruppen kvar i höst.

 

I början av oktober startar andra omgången av utbildningen och anmälningar börjar droppa in. De två utbildningsomgångarna avslutas med en gemensam konferens i juni 2013.

 

 

Fakta om Grön Affärsglädje:

Målgrupp: Kvinnor som är ensamföretagare eller med företag med upp till tio anställda inom gröna näringar. Till gröna näringar räknas: skogsnäring, livsmedelsförädling, landsbygdsturism, grön omsorg, utbildning, trädgård, jordbruksnäring.  

I insatserna ingår föreläsningar, gruppworkshops, personliga utvecklingssamtal, personligt stöd inom internet och sociala medier, praktiska övningar och hemuppgifter. Genom upplägget ska deltagarna gå igenom tre steg:

  1. Lyfta fram ”tyst kunskap” – inse styrkor och resurser
  2. Paketera den här kunskapen till hållbara affärsidéer, eller förstärka existerande affärsidéer.
  3. Kommunicera affärsidéerna effektivt – via press, internet, sociala medier, nätverk mm.

 

Länkar:

Tillväxtverkets information om Främja kvinnors företagande: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/framjakvinnorsforetagande/meromprogrammet.4.74f57d0f1283a4f88ff80007466.html

 

Kontakt:  Helén Andersson, 0340-342 34,0708-301391, helen@helenandersson.se

Ulrika Sandström, Nära coaching, 070-617 2817, ulrika@naracoaching.se

Facebookgrupp: http://www.facebook.com/groups/287216464665883/ 

Helén Andersson , egen företagare, livsmedelsingenjör, föreläsare, konsult och har  flera  styrelseuppdrag. www.helenandersson.se

Ulrika Sandström , beteendevetare, marknadskommunikatör och driver företaget Nära coaching. www.naracoaching.se