Naturvetarna

Nu kommer succén till Uppsala – karriärdagar för naturvetare 13–14 november

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:53 CET

Naturvetareförbundet håller under 2006 en serie seminarier på temat ”Naturvetare – gör karriär på egna villkor”. Efter en lyckad serie seminarier under våren och tidigare i höst med totalt runt 800 deltagare fortsätter vi höstens karriärdagar i Uppsala.Vad är en framgångsrik karriär? Den frågan ställer Naturvetareförbundets Helena Nicklasson inledningsvis på karriärseminarierna. Svaren brukar bli många, allt ifrån: ”Att hitta ett jobb som man är utbildad för” till ”Att få utvecklas och arbeta med precis det man vill.”

Vilken karriärtyp är du?
Att göra karriär, kanske tänker man sig då i första hand att bli chef, specialist eller kanske rent av egen företagare. Men Naturvetareförbundet visar på flera möjligheter, som till exempel den utvidgande karriärtypen, där man använder sina kunskaper och erfarenheter till nya arbetsuppgifter inom samma eller liknande arbetsfält. Eller kanske den episodiska karriären, där personen lägger ett par år på en typ av arbetsuppgifter och sedan byter till ett helt annat arbetsområde.
– Se karriärplanering som en handfast metod för att sammanställa dina tankar och värderingar kring ditt arbete och dina specifika förutsättningar. Därifrån kan du sedan gå vidare, antingen hos nuvarande arbetsgivare eller söka dig nya arbetsfält, råder Helena Nicklasson.

Vårda dina nätverk
Söker du nytt jobb? Både för den som är utan arbete och för den som vill byta är ett eller flera nätverk ovärderliga.
– Alla människor har någon form av nätverk, både personliga (familj, vänner, studie- och arbetskamrater) och organiserade. Och de måste vårdas, framhåller Christel Lindgren, Naturvetareförbundet. Det senaste på nätverksfronten är virtuella nätverk, ”Communities”.

Sök jobb rätt
– Sök jobb på det sätt som anges i annonsen. Vill man ha ansökan per e-post, skicka då e-post. Se till att du motsvarar de krav som ställs i annonsen. Din ansökan, CV och ditt brev, ska vara tydliga och lättöverskådliga! De råden ger Manpowers konsulter, som på seminarierna dels talar om hur man marknadsför sin kompetens, dels om hur urvalsprocessen vid anställning ofta går till.Plats: Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

Tid: 13 november kl. 17.30Media är välkomna till seminariet den 13 november.Mer information: Helena Nicklasson, tel. 0733-6624 36, helena.nicklasson@naturvetareforbundet.se

Se även: http://www.naturvetareforbundet.se/karriardagarNaturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med runt 21 700 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.