Min Ledamot

Nu lanseras @kollektivt - för de som vill påverka kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 19:22 CET

Tjänsten @kollektivt är främst tänkt att användas för att framföra ris och ros till Västtrafik och Storstockholms Lokaltrafik, direkt via SMS när något inträffar, positivt eller negativt. Kommentarerna som samlas in skickas automatiskt via företagens hemsida eller via fax i den ordning de inkommer till tjänsten.

Genom direktpåverkan, att människor direkt när något händer kan rapportera detta, hoppas tjänsten kunna ge mer återkoppling till företagen för att hjälpa dem att förbättra sina tjänster. Det är inte alltid som resenärer har möjlighet att korrekt återge händelser eller tidpunkter efter en resas slut. Genom @kollektivt är det möjligt att direkt under resans gång skicka sin återkoppling till företagen.

Tjänsten drivs utan vinstintresse, men tar ut en avgift om 2 kr/meddelande för att täcka sina omkostnader. Obsevera att tjänsten inte har något samröre med vare sig Storstockholms Lokaltrafik eller Västtrafik.