Kentima AB

Nu lanserar Kentima version 6.4 av Ethiris VMS

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 14:24 CEST

Efter succén på IFSEC-mässan i London ställer Kentima in siktet på nästa stora internationella mässa, security essen i Tyskland. Mässan äger rum nästa vecka och i samband med detta lanseras version 6.4 av Ethiris. Den nya versionen innehåller en rad viktiga nyheter och förbättringar. Ethiris har stöd för ONVIF och nu introduceras en helt ny funktion för hantering av ONVIF-profiler.

Ny sökfunktion för Ethiris Server ger snabbare konfigurering
En efterfrågad funktion är sökning efter tillgängliga Ethiris Server i nätverket. Denna nyhet underlättar arbetet för systemintegratören vid konfiguration av såväl stand-alone lösningar som kluster.

Fjärrstyrning av klientens videospelare
Förbättringar har gjorts i fjärrstyrningsfunktionerna i Ethiris. Det är nu möjligt att fjärrstyra videospelaren i klienten från Ethiris skript. Det har även skapats nya möjligheter för operatören att växla direkt från livepanelen till videospelaren från olika kameror och livevyer.

Ny funktion för hantering av ONVIF profiler
Med det utökade stödet för ONVIF i Ethiris kan systemintegratören skapa, redigera och radera ONVIF-profiler i kamerorna via Ethiris Admin. Detta förenklar arbetet med att optimera videoströmmarna för olika behov i en anläggning.

Dynamiska mail ger tydligare information
Mailfunktionen har blivit mer flexibel genom att man nu dynamiskt kan bestämma ämne och innehåll i mailet via skript.

Utökat kamerastöd med 4K (UHD)
Allt fler kameratillverkare lanserar nu 4K-versioner av sina kameror. I Ethiris version 6.4 finns det direkt stöd för Axis 4K-kamera P1428-E.

Större möjligheter för behörighetskrav
Behörighetsfunktioner är en viktig del av ett VMS. Därför har möjligheten att sätta speciella behörighetskrav för olika delar av Ethiris utökats. Nytt i denna version är möjligheten att sätta specifik behörighet för synligheten av olika kameror i Ethiris Client. Endast operatörer som har behörighet att se en viss kamera kommer att se kameran i olika sammanhang i Ethiris Client, t ex i kameralistan.Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
  Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.

Produktområden:

•  HMI/SCADA Software, WideQuick

•  Video Management Software, Ethiris
•  Industrial Computers, Oe
•  Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Consensus.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.

www.kentima.com