Avfall Sverige

Nu lanseras Avfallsakademin

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 12:50 CEST

Rätt utbildning till rätt person vid rätt tidpunkt i syfte att höja kunskapsnivån generellt. Det är grundtanken med Avfallsakademin, en webbaserad introduktion till avfallsbranschen, som Avfall Sverige nu lanserar.

Avfallslagstiftning, organisation och ansvar, behandlingsmetoder, miljöpåverkan, arbetsmiljö och offentlig upphandling är viktiga frågor för branschen. De presenteras på ett pedagogiskt sätt med hjälp av filmer, intervjuer, text, tal, bilder mm.

Avfallsakademin har tagits fram efter önskemål om en gemensam introduktionsutbildning till avfallsbranschen framförallt för nyanställda och förtroendevalda, men även för den som har arbetat en tid och vill lära sig mer.

Utbildningen är öppen för alla som vill lära sig mer grunderna i i svensk avfallshantering.

Att kunna erbjuda utbildningen nu innebär att de politiker, som ska fatta viktiga beslut som rör avfallshanteringen, redan från start på den nya mandatperioden får grundläggande kunskap om avfallsbranschen.

Läs mer på www.avfallsakademin.se

Se även http://www.youtube.com/watch?v=xq9w2cSeL18

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!