Paroc

Nu lanseras de nya PAROC produkterna i renZERO konceptet.

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2014 14:59 CEST

Renoveringspanelen PAROC renERGIA

Parocs nya renoveringspanel gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa god täthet och ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Panelen är snabb att montera och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

Panelen består av en 300 mm brand- och fuktsäker stenullslamell som limmats på en 18 mm tjock, falsad fanerträskiva. renERGIA panelen är tät i sig och för att säkerställa tätheten i väggen läggs en limfog i varje skarv. Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så att fukt kan transporteras bort. Fibrerna i isoleringen är orienterade för att ge maximal tryckhållfasthet.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 300 mm. U-värdet efter åtgärd beror på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Omfattning för dörrar och fönster

För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning. Genom en ny metod monteras omfattningen runt befintligt fönster eller dörr. Renoveringspanelen kan monteras dikt an och därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen innan omfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras. I den svenska renZERO™-piloten har vi installerat ett helt nytt fönster.

Isolering för rör och kanaler

Ventilation är ett av de viktigaste systemen i en energiklok och tät byggnad. Nya PAROC HVAC AirCoat består av isolering för cirkulära kanaler, T-stycken och böjar beklädda med aluminiumfolie och är en allt-i-ett obrännbar isolering för värme och kondens. Installationen är enkel och snabb och ger minimalt med spill. Slutresultatet blir tätt och snyggt.

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.

Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla.

Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället.

Parocs rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac AirCoat.

För ytterligare information

Maria Mehner, Kommunikationschef, Paroc Skandinavien Tel: +46 72-234 26 53
Lars-Erik Olsson, Produktchef Byggisolering, Paroc Skandinavien Tel: +46 70 51 45 387

Philip Malek, Produktchef Teknisk Isolering, Paroc Skandinavien Tel: +46 70 51 43 195

Bilder för fri publicering
Åsa Eriksson, Tel +46 72 71 56 692, e-post: asa.eriksson@paroc.com eller gå in på http://www.mynewsdesk.com/se/paroc #renzero


Se även www.renzero för bilder, filmer och ytterligare bakgrund.


Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 2 020.