SWEDMA

Nu lanseras etiska regler för mobil marknadsföring

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:22 CET

SWEDMA, intresseorganisationen för direktmarknadsföring, offentliggör i dag etiska regler för mobil marknadsföring. Reglerna är ett resultat av ett omfattande arbete med syftet att förtydliga den mobila marknadsföringens etiska spelregler.

SWEDMA och dess arbetsgrupp för mobil marknadsföring publicerar nu regler för mobil marknadsföring. Inom kort presenteras även en guide, ”SWEDMA rekommenderar”, för hur den mobila marknadsföringen bör användas. I SWEDMAs arbetsgrupp ingår representanter från flera välkända aktörer på det digitala området.

Den mobila marknadsföringen är en kommersiell kanal på stark frammarsch och det är därför ytterst viktig att den sköts på ett korrekt och etiskt sätt. Som branschföreträdare utvecklar och förvaltar SWEDMA de etiska reglerna för direktmarknadsföring, dit även mobil marknadsföring räknas. Reglerna är en förstärkning av Marknadsföringslagens paragrafer 19-21, vilka delvis redan täcker den mobila marknadsföringen.
    - Genom de etiska reglerna vill  vi stärka kunskapen om de etiska frågor och lagstiftningsfrågor som annonsörer bör vara medvetna om, samtidigt som vi  skapar en större trygghet för de seriösa aktörerna på marknaden. Dessutom tror jag att de kommer att stimulera en positiv utveckling av mobil marknadsföring som en effektiv marknadsföringskanal, säger Peter Shishoo, Mobiento.

    - Eftersom mobilens position som kommersiell kanal blir alltmer framskjuten måste reglerna vara tydliga och klara, för både annonsörer och leverantörer. Därför inför vi nu vad vi kan kalla god sed vid mobil marknadsföring. Det är också viktigt att DM-nämnden, den etiska nämnd som granskar anmälda brott mot de etiska reglerna, får ett tydligt regelverk att arbeta med även när det gäller mobil marknadsföring, säger Mikael von Ekensteen, vd på SWEDMA.

SWEDMAs arbetsgrupp för mobil marknadsföring består av:

  • Thomas Otterlund, Strålfors
  • Peter Shishoo, Mobiento (ordf)
  • Jacob Sjönander, Webpower
  • Eric Jansson, Globalmouth
  • Daniel Dersén & Niklas Stålberg, Plusfoursix
  • Michael Schebesta & Pontus Jeppsson, IDG
  • Jonas Ingelström, MORGAN
  • Ann-Charlotte Sjöqvist, Teleadress
  • Patrick Törn, Ability Mobile
  • Axel Tandberg, chefsjurist SWEDMA

De nya uppdaterade etiska reglerna för mobil marknadsföring finns att ladda ner på www.swedma.se.

För mer information, kontakta:

Peter Shishoo ordf. gruppen för mobil marknadsföring, peter.shishoo@mobiento.se
Erik Jansson, Globalmouth, erik.jansson@globalmouth.com, 0730 37 80 05
Mikael von Ekensteen, vd SWEDMA, mikael.ekensteen@swedma.se 0703 90 66 89

Om SWEDMA

SWEDMA är intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring. Bland våra medlemmar finns både köpare och leverantörer av direktmarknadsföring. Vi erbjuder information, juridisk hjälp och utbildning för att öka kunskapen och förtroendet för branschen. SWEDMA arbetar aktivt med påverkansarbete både på den svenska och europeiska marknaden. Inom ramen för SWEDMA finns en mängd aktiva arbetsgrupper på olika områden. SWEDMA grundades 1968 och är arrangör av direktmarknadsföringens största tävling, Guldnyckeln.  Läs mer om SWEDMA på www.swedma.se och om Guldnyckeln på www.guldnyckeln.se