Föreningen fri kultur och programvara

Nu lanseras Fixa Min Gata - en medborgartjänst för felanmälan i gatumiljön

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 12:39 CEST

Vad är FixaMinGata?

En nationell, webbaserad lösning för alla att rapportera fel/problem i stadsmiljön – oavsett vilken kommun man befinner sig i eller vill rapportera till.

Med FixaMinGata är det möjligt att på ett enkelt och enhetligt vis rapportera problem i gatumiljön, till exempel ett hål i gatan, trasig gatubelysning eller nedskräpning, utan att behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service - systemet tar hand om att skicka rapporten till rätt mottagare.

Hur FixaMinGata fungerar

e-tjänsten startar med att ge användaren en enkel fråga - var är du? Genom att svara med ett postnummer eller en adress och stad, så visas en karta över det aktuella området.

Användaren markerar på kartan var problemet är beläget, varvid systemet svarar med att placera en markör och öppna ett formulär med några enkla frågor:

  • Rubrik – vad för slags problem

  • Beskrivning av problemet i text

  • Möjlighet att bifoga bild

  • Kategorisering av problemet (tex “Gata”, “Nedskräpning”, “Gatubelysning” osv)

  • Namn på anmälaren (frivilligt, behövs om man önskar återkoppling om/när problemet åtgärdats)

Första gången man anmäler fel/problem via e-tjänsten så verifierar man sin e-postadress genom att klicka på en länk i det automatiska brev som skickas ut. Är man en återkommande rapportör så kan man i stället välja ett lösenord för att identifiera sig. Det är frivilligt att rapportörens namn visas tillsammans med felet i kartan och tjänstens lista över rapporter.

Systemet slår nu upp vilken kommun problemet markerats i (baserat på kartreferensen) och vilken mottagare av den valda kategorin som ska få rapporten. Därefter skickas rapporten som ett e-postmeddelande till rätt avdelning inom den aktuella kommunen.

Från kommunens sida hanteras den inkomna rapporten som andra inkomna ärenden via e-post med skillnaden att rapporterna följer samma mönster och utseende vilket underlättar databehandling och filtrering.

När felet åtgärdats stänger antingen kommunen eller rapportören ärendet i FixaMinGata genom att besöka ärendets direktlänk och välja “Stäng ärende”.

Fördelar med FixaMinGata

+ Snabbt, enkelt och intuitivt att använda för alla

En engagerad medborgare ska ha enkla, smidiga informationsvägar till kommunen för att kunna vara delaktig i kommunens arbete dess utveckling – FixaMinGata erbjuder en enkel, intuitiv funktion för rapportering av fel/problem i stadsmiljön, oberoende av hur kommunen administrativt delat upp ansvarsområden i olika förvaltningar eller enheter.

Därför är kartan och rapporten den centrala funktionen, systemet tar hand om resten, dvs att slå upp vem som är mottagare och vart rapporten ska skickas.

Att FixaMinGata erbjuder ett och samma verktyg och gränssnitt för samtliga kommuner gör att medborgaren känner igen sig, oavsett vilken ”relation” man har till den kommun man rapporterar till, t ex boende, arbetande eller tillfällig besökare.

+ Enkelt att behandla och följa upp inkomna ärenden

Eftersom den inskickade rapporten alltid håller samma struktur och form, blir det enkelt för verksamheten att databehandla eller filtrera ärenden som kommer in via FixaMinGata.

Genom att underlätta för aktiva och engagerade medborgare att ta kontakt och komma med förbättringsförslag och synpunkter skapas en mera utvecklingsorienterad kommun. Att rapportörerna genom FixaMinGata också går att kontakta genom den e-postadress som följer med varje ärende är naturligtvis en fördel när man vill följa upp en rapport, ställa följdfrågor och/eller tacka för hjälpen.

+ Samdriftsfördelar

Ett enhetligt, nationellt system för alla Sveriges kommuner innebär inte bara en välkänd och effektiv väg in för medborgaren, samt goda möjligheter till dialog och uppföljning för kommunen, utan skapar naturligtvis också stora driftfördelar.

Ett konsortium för gemensam drift och förvaltning av FixaMinGata får Sveriges kommuner en mycket kostnadseffektiv e-tjänst för felanmälan, inklusive möjlighet att vara med och påverka utveckling och utformning av systemet.

Vem som ligger bakom FixaMinGata

FixaMinGata har genomförts som ett samarbetsprojekt av Föreningarna Sambruk, Kivos och FFKP under 2012-2013. Arbetet har inneburit att översätta och anpassa den brittiska förlagan FixMyStreet till svenska förhållanden och i samarbete med ett antal kommuner få fram en så bra tjänst för svenska villkor som möjligt

För mer information kontakta:


Om föreningen

Föreningen fri kultur & programvara (FFKP) är en Göteborgsbaserad förening som sedan 2005 arbetar till förmån för ett modernt demokratiskt samhälle genom flerpartssamtal och öppna diskussioner kring aktuella frågor inom kultur, teknik och samhälle. Föreningen fungerar som ett nav för verksamheten i Sverige och Norden och arbetar gränsöverskridande, såväl geografiskt som organisatoriskt, för att uppmuntra till samtal mellan olika verksamheter och människor. Föreningen stöds genom sina projekt av bland andra Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Google, Nokia, Göteborgs universitet och Post och Telestyrelsen.