Trosa

Nu levereras verksamhetsmark i Vagnhärad

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 08:29 CET

2017 presenterades att sammantaget 30 hektar ny verksamhetsmark skulle tas fram. Nu är detaljplaner på plats och den tekniska infrastrukturen anläggs. Under våren inleds försäljningen i Vagnhärad.

Behovet av verksamhetsmark är ingen nytt utan har varit en prioriterad fråga hos såväl Trosa kommun som föreningen Företagarna under många år. Därför beslutades 2017 att ny mark skulle tas fram i Trosa och Vagnhärad motsvarande 30 hektar fördelat på Solberga (Vagnhärad), Mölna (Vagnhärad) och söder om Rådmansbackarna (Trosa).

I januari 2020 inledde Trotab, som vann LOU-upphandlingen, anläggande av den tekniska infrastrukturen i Mölna inför vårens försäljning. Det innefattar en ny gata med belysning, va-ledningar och dagvattenhantering samt en ny gång- och cykelväg utefter väg 219 med plantering.

Sedan 2017 har företag kunnat lämna en intresseanmälan på marken och intresset har varit stort. De som gjort en anmälan kommer under våren att kontaktas för att se om intresset för ett konkret köp kvarstår. Kommunstyrelsen kommer att ta beslut om markpriset vid sammanträdet 26 februari.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Det är oerhört glädjande att Trosa kommun äntligen kan erbjuda ny efterlängtad verksamhetsmark i Vagnhärad. Området vid Mölnaängen är attraktivt med sina plana tomter och läge med väganslutning direkt till allmänna vägen 219.”

Tomterna kommer att fördelas utifrån de anmälningar som kommit in och fortsätter att komma in. Eftersom området är öppet beläget nära allmänna vägar och ligger förhållandevis nära bostadsbebyggelse kommer urvalskriterierna bla. att vara:

  • -Gestaltning av bebyggelse och tomtplats.
  • -Ej störande verksamhet i form av buller och miljö, dvs. typ av verksamhet.
  • -Ytbehov avseende tomt och byggnad.
  • -Transportbehov, dvs. typ av verksamhet. 

För mer information:
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef
Tfn:0156-520 27

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.