Svenska kyrkan

"Nu måste EU börja lyssna på de fattiga länderna"

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 16:00 CET

Ärkebiskop KG Hammar och Utrikeschef Margareta Grape skriver i en gemensam debattartikel i Dagens Industri idag, inför de återupptagna WTO-förhandlingarna:

I dagarna återupptogs WTO-förhandlingarna, efter sammanbrottet i Cancún i september. Inför de fortsatta förhandlingarna uppmanar vi därför den svenska regeringen att verka för:

· Att tydliga mål och tidtabeller sätts upp för utfasning av exportsubventioner och exportkrediter samt för avveckling av handelshindrande inhemska jordbruksstöd.

· Att u-länderna får möjlighet att säkra sin livsmedelsförsörjning genom särskilda skyddsmekanismer.

· Att verka för att den s.k. fredsklausulen upphävs.

· Att EU-kommissionens förhandlingsmandat omförhandlas.

· Att WTO-reglerna inte strider mot, och vid en tvist underordnas internationella avtal om mänskliga rättigheter och miljö.

· Att EU agerar för ett fortsatt starkt, multilateralt och rättvist regelverk inom WTO.

En fri och rättvis handel mellan jämnstarka parter gynnar en god utveckling för alla. Problemet är bara att handeln inte är fri och att parterna inte är jämnstarka. Signalen från u-länderna i Cancún - hit men inte längre - är legitim och måste tas på allvar om det skall bli möjligt att leva upp till de åtaganden som världens ledare gjort i de så kallade Millenniemålen. Hur EU agerar framgent blir ett lackmustest på den politiska viljan att gå från ord till konkret handling. De åtaganden världens regeringar gjort att ta ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling, för mänskliga rättigheter och för att utrota fattigdomen måste få konsekvenser för hur reglerna för världshandeln utformas.

För mer information läs debattartikeln i dagens nummer av Dagens Industri eller kontakta pressekreterare Thomas Ekelund.

Thomas Ekelund, pressekreterare, tfn: 018-16 96 93, 0730-23 32 71, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se