Fysioterapeuterna

Nu måste sjukgymnastutbildningen utredas

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:30 CET

I går presenterade Högskoleverket sin rapport som tar ett helhetsgrepp över de utbildningar som finns inom områden manuell terapi. Om förslaget genomförs stärks patientsäkerheten och kunskapsbasen ökar. Nästa steg är nu att utreda sjukgymnastutbildningens framtida utformning och innehåll.

Högskoleverket har utrett hur naprapat- och kiropraktor­utbildningen ska kunna ges i universitets- och högskoleregi. Nu föreslår verket att kiropraktor, naprapat och ortopedisk manuell terapi bör bli skyddade yrkestitlar som uppnås genom specialistutbildning på högskolenivå, efter genomförd sjukgymnast­utbildning.

-Förslaget är genomarbetat och ger uttryck för ett nytänkande, säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnastförbundet.

Högskoleverket slår fast att det i dag finns en etablerad sjukgymnastikutbildning med god forskningsförankring. Högskoleverket, liksom Sjukgymnastförbundet, anser utifrån detta att sjukgymnastutbildningen ger den bästa möjligheten för kiropraktor- och naprapat­utbildning att utvecklas i högskolemässig riktning.

Gemensam kunskapsbas
Att d! et i dag finns en överlappning mellan existerande utbildningar inom området manuell terapi har utredningen tagit fasta på.  Förslaget, om det genomförs, stärker patientsäkerhet genom att det skapas en gemensam och vetenskaplig förankrad kunskapsbas.

Slutligen föreslår Högskoleverket att sjukgymnastutbildningens framtida utformning bör ses över.

-En femårig grundutbildning är nödvändig för att klara av de krav som ställs inom dagens hälso- och sjukvård. Dessutom måste frågan om vilka ytterligare specialistområden som ska ges en skyddad specialistbeteckning utredas, säger Anna Hertting.

För ytterligare kommentarer:
Anna Hertting, förbundsordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
0703-50 86 04

För ytterligare inform! ation:
Peter Karlsson, informationsansvarig, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
08-56 70 61 17, 0709-28 61 17