Sida

Nu ökar det civila stödet till norra Afghanistan

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:26 CEST

Sverige kommer via Sida att kraftigt öka stödet till den afghanska förvaltningen i norra Afghanistan. Den afghanska förvaltningen på provins och distriktsnivå är eftersatt. Genom en av de största biståndsinsatserna i norr satsar Sida under tre år 116 miljoner kronor på att bygga upp förvaltningen i de fyra norra provinser där den svenska säkerhetsinsatsen genomförs. Det svenska civila stödet till fattigdomsbekämpning och stärkt afghanskt ägarskap kommer att öka i takt med att den militära insatsen minskar.

 - Afghaner i allmänhet har fortfarande litet förtroende för den afghanska statsmakten, som ännu inte klarar av att administrera hela landet. Därför behöver vi ge stöd till att bygga upp de eftersatta regionala myndigheterna. Det handlar om att stärka provins-och distriktsguvernörernas kanslier, men också om att bygga upp nödvändiga strukturer kring de folkvalda församlingarna på regionala nivåer, säger Torbjörn Pettersson, avdelningschef på Sida och tidigare svensk ambassadör i Afghanistan.

Afghanistan är fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen och kommer vara beroende av internationellt stöd i många år framöver. I Afghanistan sker den största delen av myndighetsutövningen direkt från Kabul, och mycket stöd har tidigare satsats på att bygga upp de centrala statsfunktionerna. Regionala förvaltningar får däremot små anslag, vilket är en av anledningarna till att staten är mycket svag ute i provinserna.

Sida kommer fram till och med 2014 att bidra med totalt 116 miljoner kronor till ”Afghanistan Sub National Governance Program”(ASGP) som leds av UNDP:s kontor i Afghanistan. Programmet har varit verksamt sedan 2006, och stöds även av bland andra Australien, Japan, och EU. Flera av givarna i programmet har, liksom Sverige, valt att öronmärka sina medel för insatser i särskilda delar av landet. I Sveriges fall rör det sig om de fyra provinser i norra Afghanistan som är det svensk-finländska militära ansvarsområdet (Samangan, Balkh, Jowzjan och Sar- i-Pul).

- Inför det här beslutet krävde vi också från svensk sida att ASGP i större utsträckning skulle involvera civilsamhällets organisationer i arbetet, eftersom den sektorn är mycket dåligt utvecklad i Afghanistan. De behövs för att verka som pådrivare och vakthund gentemot de regionala förvaltningarna, säger Torbjörn Pettersson

Afghanistan är en av de största mottagarna av svenskt bistånd och under 2011 gick sammanlagt 721 miljoner kronor dit i olika biståndsinsatser. Eftersom korruptionsrisken i landet generellt är stor kanaliseras inga medel i den här insatsen direkt till myndigheterna i landet, utan helt och hållet via UNDP.

För mer information kontakta Sidas presstjänst press @ sida.se eller ring 08-698 5555


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se