Rikspolisstyrelsen

Nu ökar risken att kollidera med vilt

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:46 CEST

RPS.
Under perioden 27 augusti - 2 september genomför Nationella Viltolycksrådet en viltolyckskampanj. Syftet är att informera om hur man undviker viltolyckor och går tillväga om olyckan ändå är framme. Kampanjen pågår i hela landet och målet är att nå ut till minst 50 000 trafikanter.
Varje år inträffar fler än 30 000 viltolyckor i trafiken, vilket motsvarar 90 olyckor om dagen. För att färdas så säkert som möjligt är det viktigt att anpassa hastigheten och att använda bilbälte.

Polisanmäl viltolyckor och markera olycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Dessutom måste olycksplatsen markeras. Föraren är även skyldig* att snarast anmäla olyckan till Polisen genom att ringa 112 och lämna en tydlig vägbeskrivning till olycksplatsen. En utebliven anmälan kan resultera i dryga böter.

– Tyvärr slarvar många med både att anmäla och markera platsen för viltolycka. Detta innebär att skadade djur lider helt i onödan, berättar Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet.

Har det skadade djuret sprungit iväg utan att olycksplatsen blivit markerad, är det mycket svårt för eftersöksjägarna att hitta djuret. En god markering av olycksplatsen är därför viktig för att minska djurets lidande. Inom Nationella Viltolycksrådet har en markeringsremsa tagits fram för detta ändamål.

Markeringsremsan hämtas hos Bilprovningen
Under kampanjveckan delar Polisen ut informationsfoldrar samt markeringsremsor i samband med trafikkontroller. Markeringsremsan kan även hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme. Om man inte har en markeringsremsa går det dock lika bra att markera olycksplatsen med hjälp av det man har till hands, exempelvis med en plastpåse.


Om Nationella Viltolycksrådet
Nationella Viltolycksrådet är ett samarbetsorgan där både myndigheter och andra organisationer ingår. Rådet har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Samordningsansvarig är Rikspolisstyrelsen. Rådet har under 2007 utökats med tre nya aktörer, Banverket, Skogsstyrelsen och LRF.


För mer information
Verksamhetsledare Lars Sävberger, telefon 08-545 729 32, mobil 070-669 00 13.

Ladda ner bilder och statistikuppgifter samt läs mer om Nationella Viltolycksrådet på www.viltolycka.se.


* Enligt jaktförordningens 40 § är du som förare skyldig att snarast anmäla till Polisen och märka ut olycksplatsen vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.