Mind Sthlm

Nu ökar vi tillgängligheten på Mind Sthlm ytterligare

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 18:00 CEST

I höst så kommer vi att börja erbjuda videomöten, allt du behöver är din telefon. När du bokar videomöte du kan träffa oss från världens alla hörn. Du behöver inte lämna hemmet, arbetsplatsen eller komma hem från resan. Videosamtalen är tillgängliga under varierande tider av den vakna dagen.

Du kan prata med en av våra terapeuter om ett spektrum av problematik, allt från mindre besvär till en riktig krissituation, det kan gälla arbetsplatsen eller privatlivet.

Ofta förekommande problem är relationer, ångest, oro, stress, kriser, sömnproblematik, förlust av närstående, nedstämdhet och existentiella funderingar.

Vi ser fram emot att ses på skärmen!

Så här fungerar videosamtal via Kry-appen

  1. Logga in säkert med BankID
  2. Betala för mötet med kreditkort
  3. Första mötet är 20 min och kostar 300kr, därefter kan du välja om du vill ha 20 min session eller 50 min session som kostar 900kr.
  4. Träffa en av MIND Sthlms terapeuter via videomöte.
  5. Mötet genomförs via videolänk
  6. Efter ditt möte avslutats får du tre snabba frågor där du har möjlighet att berätta för oss vad du tyckte.

Länkar

Loyds Apotek-Kry

Artikel Internetworld

Krys facebook

På Mind Sthlm arbetar psykoterapeuter, kuratorer, psykologer och psykiatriker tillsammans. När vi delar våra erfarenheter fördjupar, förnyar och utmanar vi vår kunskap om hur vi kan arbeta när olika människor behöver hjälp eller stöd. För vi är inte alla stöpta i samma form.

Ambitionen är att vår öppenhet och vilja att hjälpa ska upplevas redan i väntrummet (eller i videomötet). Ett väntrum vi alla någon gång i livet sannolikt får glädje av.

En lära för livet.
Vi som arbetar på Mind Sthlm får varje dag ny kunskap om psykiskt välmående. För oss är det viktigt att ta tillvara på den kunskapen och förmedla den i form av handledning, utbildningar, kurser och information till allmänheten.

Våra tjänster riktar sig till primärvård, psykiatri, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, näringsliv och privatpersoner.