Västerbottens museum

Nu öppet för alla

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 10:44 CEST

Nu har den anrika Wallmarksgården på Friluftsmuseet Gammlia i Umeå fått en ny entré. Men den ska även rullstolsburna personer äntligen kunna ta sig in i byggnaden.

- Enligt statliga direktiv ska allmänt avhjälpta hinder för funktionsnedsatta vara genomförda senast 2010 och att vi nu kan erbjuda många fler tillträde till vår kulturskatt Wallmarksgården känns oerhört bra, säger informatör Anki Lindgren.

Det är byggnadsvårdare Billy Sjöberg som har byggt rullstolsrampen, i direkt anslutning till den befintliga gamla bron. Den har varit hög och svårbemästrad för många, så den nya rampen väntas bli ett välkommet tillskott för Gammliabesökarna.