Anhörigas Riksförbund

Nu öppnar årets Anhörigriksdag

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2018 08:49 CEST

I samband med öppningen av Anhörigriksdagen som pågår under två dagar i Varberg lansera ett nytt informationsmaterial som ska lyfta upp och belysa anhörigas rättigheter. Anhöriga är en ofta osynlig grupp som gör en otrolig insats för i första hand sina närstående men också för samhället. Idag arbetar 1,3 miljoner anhöriga med att stötta och vårda en medmänniska. Detta beräknas spara 183 miljarder årligen till samhället.

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi verkar för anhöriga till människor, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar runt om i landet.