Gotlands Museum

Nu öppnar Magasin Visborg!

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 11:04 CEST

Nu slår Gotlands Museum upp portarna till det nya Magasin Visborg. Där har vi samlat större delen av museets samlingar under ett tak i rymliga och ändamålsenliga lokaler. I magasinet samsas gotländska bildstenar om utrymmet med möbler från medeltiden fram till slutet av 1900-talet. Kistor och stolar i stor mängd, musikinstrument, bord, byråar, soffor, sängar m.m.

Den intressanta gotländska kyrkliga konsten med skulpturer, altarskåp, epitafier och målade kyrkbänkdörrar har fått en egen avdelning som nu är överblickbar och tillgänglig i klimatsäkra lokaler.

De arkeologiska samlingarna från utgrävningar i Visby och på den Gotländska landsbygden har genom medel från RAÄ bearbetats och är nu exponerade i lättåtkomliga magasinssystem. Här finns bland annat föremål från stenåldersboplatser, förhistoriska gravfynd, fynd från vikingatida hamnar och stora samlingar föremål från medeltidsmänniskans liv och arbete.

Avdelningen kulturhistoria som ryms på två våningar är en fantastisk kuriosasamling men också föremål från hem och hushåll, personlig utrustning, hantverk, sjöfart, handel och industri.

Konstsamlingen innehåller skänkta och förvärvade tavlor, bilder och skulpturer från gotländska hem, porträtt från privatpersoner, institutioner och företag. Här finns också konstinköp från 1987 och framåt, men även verk från Gotlands Konstförening och Gotlands Konstmusei vänner.

I Magasin Visborg förvaras också den stora naturhistoriska samlingen som tidigare var utställd och förvarad i Gotlands Naturmuseum. Här kan man botanisera i samlingar av geologi, botanik, insekter och fjärilar, fåglar, mollusker, ägg, djurskelett m.m.

Välkommen till pressvisning torsdagen den 4/9 kl 10.00
på Magasin Visborg, Vädursgatan 12-14, Visby.

Invigning
Magasinet öppnas och invigs söndagen den 7/9 kl 13.00 av ordförande i styrelsen Gotlands Fornvänner, landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Därefter talar museichef Lars Sjösvärd och Ulf Palmenfelt.

För mer information kontakta:
Birgitta Strandberg-Zerpe Avdelningschef, 1:e antikvarie
Tel 0498-29 27 11, 070-721 24 73
birgitta.zerpe@gotlandsmuseum.se


Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.