Marabouparken konsthall

Nu öppnar Stockholmsskolan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 12:08 CET


Att våga konstnärsyrket är en klassfråga 

– nu öppnar Stockholmsskolan

När Konstfrämjandet grundades 1947 var devisen Konst för alla. Syftet var folkbildande och målsättningen var att alla i samhället skulle få möjlighet att ta del av ”god konst”.  Kampen om folkbildningen går vidare och nu tar Konstfrämjandet, Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken konsthall och Tensta konsthall ett nytt steg och startar Stockholmsskolan – en konstutbildning i syfte att lägga grunden för en bredare rekryteringsbas till landets konstskolor men även att stärka vägarna för ungas intresse för konst.

– Det handlar inte bara om det självklara, att alla har rätt att känna att konsten är tillgänglig för alla. Lika mycket syftar projektet till att berika konsten genom att fler perspektiv blir belysta, fler röster hörs. Det är konsten alltid i behov av och det gäller att vara lyhörd. Annars riskerar konsten att bli smal och stum, säger Erik Annerborn, själv konstnär och projektledare för Stockholmsskolan på Konstfrämjandet.

Den 19 februari startar Stockholmsskolan hos Konstfrämjandet på Swedenborgsgatan 1 och kommer sedan att under våren äga rum växelvis på Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken konsthall och Tensta konsthall.

Stockholmsskolan ska utgöra en utbildningssatsning som riktar sig till framför allt unga människor som är nyfikna på hur man kan gå vidare mot utbildning och jobb inom konst och design.

Syftet är att förstå konstvärlden och vägen till den, få möjlighet att undersöka och formulera en egen uppfattning i relation till utställningarnas teman, men också att kunna utveckla sitt eget konstnärskap i olika workshops. Tanken är också att tillsammans med andra deltagare utföra gemensamma projekt inom ramen för Stockholmsskolan.

Varje mötestillfälle innehåller både visning av konst, diskussion och en praktisk workshop där alla får undersöka konsthallsutställningarnas aktuella tema. Då får också var och en se hur ens egen kreativitet kan utvecklas mot framtida studier och framtida jobb.

När?
Två onsdagkvällar i månaden kl. 18 – 20.30. Avslutning den 25 maj på Marabouparken kl. 13.00.

Var?
Botkyrka konsthall, Konsthall C (Hökarängen), Marabouparken konsthall (Sundbyberg) och Tensta konsthall.

Ansökan: Skicka en kort beskrivning av dig själv och dina tankar om konst till erik.annerborn@konstframjandet.se. Man kan även söka som duo.

Sista datum för ansökan är den 14 februari

Stockholmsskolan är gratis och det finns alltid någonting att äta när man kommer. Första träff sker den 19 februari kl 18.00 på Konstfrämjandet, Swedenborgsgatan 1, T-Mariatorget.

Kontakt Erik Annerbom, 073-6937242
Mer info på: http://konstframjandet.se/projekt/stockholmsskolan/

Stockholmsskolan är finansierad med stöd av Kulturbryggan och sker i samarbete med Syskonnätverket för förortskonsthallar: Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall.

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.