Stiftelsen TEM

Nu över 100 medlemmar i Stiftelsen TEM:s kluster/nätverk för hållbarhet

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 11:27 CET

Stiftelsen TEM:s två nätverk/kluster CSR Skåne och NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) har nu över 100 medlemmar från 9 olika länder vilket är en milstolpe i nätverkens utveckling.

CSR Skåne är ett regionalt nätverk med över 70 medlemmar som har gemensamma träffar kring olika CSR-frågor ute hos de olika medlemmarna. Nätverksansvarig är Anna Yelistratova på Stiftelsen TEM. www.csrskane.se

NCSH är ett nätverk fokuserat på sjukvårdens hållbarhetsfrågor. NCSH startades 28 maj 2015 och har redan över 30 medlemmar från 9 länder. Nätverksansvarig är Daniel Eriksson på Stiftelsen TEM. www.sustainablehealthcare.se

För att fira detta kommer nätverken att arrangera två olika konferenser 2016. CSR Öresund i maj med danska partners och The Nordic Conference on Sustainable Healthcare i Stockholm den 10 november.

Båda nätverken skapar arbetstillfällen, ökar medlemmarnas prestationer inom hållbarhetsområdet, leder till exportframgångar, ökar skatteintäkter, driver innovationer och har lockat forskare till Sverige. Detta sker utan något direkt offentligt stöd till nätverken som de flesta andra, inte minst regionala, nätverk och kluster har. Nätverken finansieras av medlemsavgifter, utbildningar, TEM:s ordinarie verksamhet och projektfinansieringar.

För frågor kontakta:

Anna Yelistratova 0708-92 73 03 anna.yelistratova@tem.se eller

Daniel Eriksson 0707-94 42 13 - daniel.eriksson@tem.se

Fullständig lista på medlemmar: 

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver projekt inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Malmö, men verkar både nationellt och internationellt