Avesta kommun

Nu offentliggörs resultaten av livsmedelskontrollerna

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 11:39 CET

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd lägger nu ut resultatet från genomförda livsmedelsinspektioner på Avesta kommuns webbplats

Från den 21 januari 2010 kommer alla att kunna se resultatet från miljö och byggförvaltningens livsmedelskontroller på www.avesta.se. Eftersom Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för livsmedelskontrollen enligt livsmedelslagen i tre kommuner - Avesta, Fagersta och Norberg, kommer resultaten även att gå att nå från de övriga kommunernas webbplatser; www.norberg.se och www.fagersta.se  

Resultatet som kommer att visas är från den planerade förebyggande kontrollen som genomförs av miljöenheten på t ex restauranger, skolor, caféer, äldreomsorgen. Kontrollerna som sker följer en checklista som används i hela Sverige, där de punkter som ska kontrolleras är förutbestämda och grundar sig på lagstiftningens krav. Resultaten kommer att läggas ut löpande varefter kontroller har gjorts och de resultatet kommer att redovisas i form av ett omdöme:

Grön-  Utan avvikelse - verksamheten har klarat alla krav som ställs på egenkontroll och lokal.

Gul - Med avvikelse - verksamheten har inte klarat alla krav som ställs på egenkontroll och lokal. Att ett företag har avvikelser behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenten. Ofta rör det sig om bristande egenkontroll.

Grå - Verksamhet som ska ha en inspektion detta år enligt gällande kontrollplan – där inspektion ännu inte skett.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning bedömer att systemet för offentliggörande kommer att öka konsumenternas inblick i livsmedelskontrollen. Det kan också leda till att livsmedelsföretagarens motivation att hålla en hög hygienstandard ökar, vilket gynnar både konsumenten och de verksamheter som uppfyller lagstiftningens krav.

 

Presskontakt:

Yvonne Eklund, Miljöchef
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning
Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner i samverkan
Tel 0226-664 53 94
E-post: yvonne.eklund@avesta.se