Vägverket

Nu påbörjas repareration av broarna på väg 229 mellan Gubbängen och Älta

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 09:32 CEST

Natten mellan 10 och 11 maj påbörjas reparation av broarna på väg 229, Tyresövägen, mellan trafikplats Gubbängen och Älta.

Bro vid trafikplats Gubbängen
Bron över Nynäsvägen, vid trafikplats Gubbängen på väg 229, Tyresövägen, ska repareras.

Förberedelser inför arbetena kommer att påbörjas natten mellan den 10 och 11 maj. Reparationsarbetena kommer att pågå till och med 31 oktober 2004.

Den cirka 80 meter långa bron får ny isolering och nya belysningsstolpar. Samtidigt byts kantbalkarna ut.

Arbetena kommer att utföras i fyra etapper. Trafiken kommer inte att påverkas under etapp ett och fyra mer än att körfälten flyttas i sidled. Under etapp två och tre påverkas trafikanterna genom att ett körfält försvinner, vilket betyder att det blir två körfält mot Tyresö och ett körfält mot Gubbängen. Körfältsbredden är 3,5 meter. Även gång- och cykelbanan flyttas i sidled. Trafikanterna kommer att vägledas med skyltar.

Tre broar vid Älta
Broarna vid Älta på väg 229, Tyresövägen, ska repareras.

Efter det att förberedelserna för arbetena med bron vid trafikplats Gubbängen är klara kommer förberedelser och reparationer för Ältabroarna att påbörjas. Arbetena pågår till och med 30 september 2004.

Arbetena omfattar omisoleringar, kantbalks- och betongreparationer.

Arbetet utförs i två etapper vilket innebär att ena motorvägshalvan tas i anspråk i vardera etappen. Tre körfält kommer att vara öppna för trafik. Två körfält går in mot Stockholm och ett körfält med fyra meters bredd ut mot Tyresö.

Reparation av bropelare på Nynäsvägen
Under samma period kommer de nio bropelarna på Nynäsvägen, som bär upp bron vid trafikplats Gubbängen också att repareras. Trafiken på Nynäsvägen förflyttas i sidled under reparationsarbetena. Trafikanterna kommer inte att påverkas av arbetena då bredd och antal körfält är desamma. Arbetena avslutas 31 oktober 2004.

För mer information kontakta:
Projektledare Antonio Berglund, Vägverket Region Stockholm, telefon: 08-757 68 12,
mobil: 070-654 47 61
Informatör Gull-Britt Montalvo, Vägverket Region Stockholm, mobil 070-666 58 20.