Sundsvalls kommun

Nu påbörjas saneringsarbetet på Storjordens gamla soptipp i Matfors.

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2015 07:00 CEST

För att förhindra att eventuella föroreningarna sprider sig till omgivningen kommer Sundsvalls Kommun att täta den gamla soptippen Storjorden (i Matfors) med en gummiduk och sedan täcka tippen med ren jord. Arbetet startar under vecka 39.

Vid provtagningar av den gamla soptippen i Storjorden har Sundsvalls Kommun funnit höga halter av olja och tungmetaller, samt PAH, PCB och dioxin. Bedömningen är att det finns risk för att föroreningarna sprider sig till omgivningen, även om man inte har kunnat se detta ännu. Storjordens gamla soptipp ligger dessutom inom det yttre skyddsområdet för Matfors vattentäkt vilket gör att behovet av skyddsåtgärder är ännu större. Sammantaget gör detta att kommunen nu väljer att sanera tippen.

Tippen tätas med gummiduk
Den gamla soptippen kommer att tätas med en gummiduk. Duken kommer att hindra att vatten rinner ner i soporna. På så sätt minskas mängden lakvatten från tippen. Därefter kommer tippen att täckas med ren jord. Utöver detta arbete kommer en mindre oljeskada att grävas bort och löst liggande skrot kommer att rensas från området.

Delar av området kommer sedan att fortsätta att vara en parkering även efter åtgärden, medan resten av tippen kommer att bli en äng.

Vissa störningar i området under saneringen
Saneringen kommer att innebära en del störningar i närheten av tippen. Det kommer att förekomma bullrande arbeten, och ljudnivåerna blir högre än normalt. Det finns även risk för spridning av damm till omgivningen. Området kommer dessutom att vara inhägnat för att hindra eventuella olyckor, vilket gör att framkomligheten i området kommer att vara begränsad. Eftersom det inte bor några människor i direkt anslutning till tippen, kommer dock påverkan totalt sett att vara liten.

Saneringen kommer att starta vecka 39 och beräknas att vara klar under 2015.

___________________________________________________________________________

För mer information vänligen kontakta

Projektledare Storjorden:
Leif Backlund, 070-557 36 71, leif.backlund@sundsvall.se

Projektledare Avfallsplan:
Sven-Åke Westman, 060-19 12 66, sven-ake.westman@sundsvall.se

Eller läs mer på:
www.sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Gamla-soptippar/Gamla-soptippar-i-Matfors/Storjorden-soptipp/