Köpings kommun

Nu planerar kommunen för hur Köping ska se ut i framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:23 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna det förslag till program för en översiktsplan som har tagits fram i Köpings kommun.

En ny översiktsplan ska tas fram i kommunen och ersätta den nu gällande från 1990. Den nya planen ska visa hur kommunen vill att mark och vatten långsiktigt ska användas, och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Arbetet med översiktsplanen inleds med att inriktningen bestäms i ett program. Programmet ska redovisa den politiska viljan, ge allmänheten möjlighet att komma med synpunkter och ange förutsättningarna för kommande planering.
– Jag hoppas på ett stort engagemang från allmänheten i arbetet med den nya översiktsplanen för att vi ska få en plan som är väl förankrad hos kommunens medborgare, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.

Förändringar 20 år framåt
Den nya planen ska redovisa de förändringar som vi kan vänta oss i kommunen under de kommande 20 åren fram till ungefär 2025. Programmet kommer bland annat att redovisas vid olika medborgarmöten i början av 2007 och det ska sedan ligga till grund för planarbetet. Den nya översiktsplanen beräknas bli antagen av fullmäktige under 2008.
– Det känns bra att vi äntligen har kommit till ett läge där programmet för översiktsplanen kan tas upp till politiskt beslut. Vi har länge haft ett stort tryck på andra planfrågor eftersom intresset för att bygga är stort, men nu är det angeläget att också titta framåt i tiden, säger stadsarkitekt Dag Björnemo.