Post- och telestyrelsen, PTS

Nu ringer vi mer från mobilen än den fasta telefonen

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 11:57 CET

För första gången ringer svenskarna mer från mobilen än från den fasta telefonen. Det visar rapporten "Svensk telemarknad första halvåret 2010" från kommunikationsmyndigheten PTS.

Enligt PTS beräkningar inträffade brytpunkten mellan mobil och fast telefoni i början av maj 2010. Totalt ringde svenskarna 11 miljarder minuter från de mobila näten och 10,3 miljarder minuter från fasta nät under första halvåret 2010. Det innebär att 52 procent av den utgående trafiken kom från mobila nät.

- För tio år sedan stod mobilnäten för mindre än 10 procent av all utgående samtalstrafik. Utvecklingen har gått snabbt och vi har inte sett slutet än, säger Mattias Viklund, chef för enheten för tillgänglighet och marknadsanalys på PTS.

Allt färre abonnemang för fast telefoni

För tio år sedan fanns det ungefär lika många abonnemang för fast och mobil telefoni - ungefär 6 miljoner av varje. Sedan dess har antalet abonnemang för fast telefoni minskat till 5 miljoner, medan antalet mobilabonnemang har ökat till 10,5 miljoner.

En tredjedel av bredbanden är mobila

Det fanns 4,5 miljoner bredbandsabonnemang vid halvårsskiftet 2010. Av dessa var 3 miljoner abonnemang för fast bredband och 1,5 miljoner var abonnemang för mobilt bredband. Vid halvårsskiftet hade 45 procent av bredbanden en kapacitet på minst 10 Mbit/s nedströms.

Om rapporten Svensk telemarknad

PTS ger ut rapporten Svensk telemarknad varje halvår och helår. Den beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt datakommunikations- och Internettjänster.

Rapporten baseras på marknadsstatistik från tele- och Internetbolag som är verksamma i Sverige. PTS skickade frågeformuläret för rapporten som avser första halvåret 2010 till totalt 52 aktörer. Svarsfrekvensen var 100 procent. Rapporten finns även tillgänglig i en webbversion på statistik.pts.se, som är den samlade ingången för PTS statistik.

Läs rapporten

För mer information
Mattias Viklund, chef för enheten för tillgänglighet och marknadsanalys, 0730-66 57 11
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS
bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/Nu-ringer-vi-mer-fran-mobilen-an-den-fasta-telefonen/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00