SveaReal AB

Nu ryker de sista oljepannorna hos SveaReal

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 16:54 CET

Som ett led i miljöarbetet har SveaReal successivt ersatt alla oljepannor med miljövänliga alternativ i samtliga fastigheter.

I Norrköping ryker SveaReals sista oljepannor under november månad i fastigheten där Cloetta har ett större lager och distributionsnav.
Här finns det 4 gamla oljepannor av varierande kvalitet som alla nu byts ut mot fjärrvärme.

Åtgärden är ett led i SveaReal's miljöarbete och kommer att innebära en energibesparing för hyresgästen motsvarande ca 500 Tkr per år. 

- Detta är våra sista oljepannor och det känns tillfredsställande att lyckas minska miljöbelastningen från våra fastigheter och bidra till ett hållbart samhälle, säger SveaReals miljöansvarige Henrik Rönndahl.

För att ytterligare förstärka satsningarna på både det interna och det externa miljöarbetet, har SveaReal tagit fram en egen miljösymbol.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden.
För mer information besök oss på www.sveareal.com.