Umeå kommun

Nu satsar individ- och familjenämnden på stöd för barn och unga på hemmaplan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2016 14:55 CEST

Öppenvården, de första stödinsatserna, institutionsplaceringar och öppna förskolan har setts över. Vid individ- och familjenämndens sammanträde den 31 augusti 2016 återkopplade verksamheten ett flertal uppdrag för att förbättra stödet till utsatta i Umeå kommun.

Nämnden tog ett inriktningsbeslut som innebär att barn och unga i allt större utsträckning ska få vård och behandling på hemmaplan istället för att placeras på institution.

– Vi ska nu på hemmaplan ta ett större ansvar att ge utsatta barn och unga vård och stöd. Institutionsplaceringar är nödvändiga i vissa fall men vi vill minimera placeringarna. Till exempel satsar vi stort på och eftersöker familjehem som är knutna till kommunen, inte till externa företag. Vi är ytterst ansvariga och vill nu utveckla vår verksamhet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Förutom alternativ till institutionsvård ska de insatser som utvecklas ha stöd i forskning och praktiska erfarenheter (evidens). De mest utsatta kommer att prioriteras.

– Vi kommer att arbeta mer i samverkan och utveckla en verksamhet som har stöd i forskning i syfte att öka kvalitén i verksamheten. Vård på hemmaplan är ett litet steg i rätt riktning, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

När det gäller öppen förskola valde nämnden att inte föreslå några förändringar. Verksamheten kommer att ingå i den översyn som görs av första linjen (den verksamhet som är den första kontakt en invånare har med individ- och familjeomsorgen). En handlings- och tidsplan kommer att redovisas för individ- och familjenämnden i oktober månad.

Yrkanden och reservationer

Vänsterpartiet och Centerpartiet yrkade på var sitt tillägg till beslutet. Båda partierna reserverade sig sedan mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.