Turistrådet Västsverige

Nu ska den bohuslänska sillen paketeras och säljas globalt

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 13:33 CEST

Den bohuslänska sillen är en viktig del av Västsveriges turism, där måltiden sedan minst tio år tillbaka, bedöms vara en reseanledning i sig. Sillen är också en  viktig kulturbärare. Nu ska sillen - under Västsvenska Turistrådets strategiska ledning – bli föremål för turistisk affärsutveckling,  paketering och kvalitetssäkring för att  sedan marknadsföras och säljas på hemmamarknaden och globalt via www.vastsverige.com.  

Paketen kommer att bestå av alla varianter på sill som måltid och paketeras ihop med krogar, boende, aktiviteter och kulturevenemang.  

Målsättningen är att sillen och dess kringevenemang ska bidra till: 
- Fler inkommande gästnätter
- Högre dygnsutlägg per besökare.
- Ökat besökande utanför den traditionella högsäsongen på sommaren.
- Ökad turistisk omsättning och därmed ökad sysselsättning sysselsättning.
- Utveckling av regionens totala måltidsutbud, kulturarv, kulturliv och internationella reseanledningar.

Sillen och fisket berättar en alldeles egen historia sillens betydelse för  överlevnaden på västkusten. I grunden handlar det om det stora havet, en ren livsmiljö och allt vad havet kan bidra med.  Det handlar också om helt unika boendemiljöer som haft själva fisket som utgångspunkt och en även i övrigt helt fascinerande kulturhistoria.

Sillen är idag både småskalighet och storindustri vilket gör att vi kan vidareutveckla samarbetet med såväl små som stora aktörer för att öka genomslagskraften i denna satsning på sill som reseanledning, säger Maria Kjellsson, projektledare för projektet Sillen som kulturbärare. 

Vi kommer att driva affärs- och produktutveckling på temat sill och skapa nya måltids- och kulturprodukter, precis som vi arbetat med skaldjuren, som började som en tematisk satsning som skulle visa på havets stora skaldjur. Denna har utvecklats från att omfatta fem kommuner till att gälla i hela Bohuslän.

Jag ser ingen anledning till att sillen inte ska kunna få samma spännande utveckling som reseanledning, säger Jill Axelsson, affärsutvecklar för Måltidsturism på Västsvenska Turistrådet och projektledare för ”Skaldjursresan”.

Kontaktpersoner:
Projekt Sillen som kulturbärare Maria Kjellsson
+46 (0)706 – 40 04 48

Västsvenska Turistrådet  Jill Axelsson
+46 (0)708 – 25 39 55

 

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.