Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Nu ska köpcentrum få bättre cykelparkeringar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 11:26 CET

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har i dagarna startat ett projekt för att få till fler och bättre cykelparkeringar intill tätortsnära köpcentrum och större butiker i länet. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Trafikverkets ”stöd till ideella organisationer”.

Projektet går ut på att inventera cykelparkeringar vid olika köpcentrum i Stockholms län och därefter gå igenom vilka förbättringar som behövs. Därefter genomförs möten med fastighetsägare och butiksägare för att visa hur de med olika medel kan förbättra cykelparkeringar och cyklisters tillgänglighet till butikerna.

- I innerstaden är andelen som cyklar och kör bil till affärerna lika stor. I ytterstaden tar de flesta bilen fast det är fullt möjligt att cykla, säger Erik Beckman, projektledare på Naturskyddsföreningen Stockholms län.

Många stora köpcentrum ligger bara på någon kilometers avstånd från bostadsområden och tätorter. Möjligheten att cykla är oftast mycket god men säkra och väderskyddade cykelparkeringar saknas oftast helt intill köpcenter. Det satsas stora resurser på enorma bilparkeringar men billiga och utrymmeseffektiva cykelparkeringar finns knappt.

- Vårt mål är förstås att få fler att välja bort bilen men också visa att butiksägarna kan få fler kunder om de tänker på cyklisterna, som ju är en köpstark grupp i Stockholm, säger Erik.

Enligt en undersökning som Trafikkontoret i Stockholm har gjort har cyklisterna högre inkomst än genomsnittet i Stockholms stad.

- Att satsa på cyklisterna är både en bra miljöåtgärd och en möjlighet för företagen att få högre omsättning, avslutar Erik Beckman.

Kontaktperson:

Erik Beckman, projektledare trafik

070-791 29 75, erik.beckman@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 47 500 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.