Region.Västerbotten

Nu ska träindustrin i Västerbotten bli ännu bättre på miljö

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 14:16 CEST

Region Västerbotten rullar igång projektet ”Tillsyn av sågverk, hyvlerier och snickerier” där flera av länets kommuner ingår i ett förbättringsarbete av miljötillsynen inom träförädlingsbranschen. Tanken är att lära av goda exempel och tillsammans hitta mer effektiva vägar för att nå miljömålen.

I veckan hade Miljösamverkan Västerbottens projekt "Tillsyn av sågverk, hyvlerier och snickerier" ett uppstartsmöte för de deltagande kommunerna i länet. Projektet vill skapa en samsyn och utbyta erfarenheter mellan Västerbottens kommuner när det kommer till tillsyn inom sågverk, hyvlerier och snickerier.
Utöver detta ska insikten och kunskapen öka hos företag och tillsynsmyndigheter vad det gäller verksamheternas miljöpåverkan – och hur detta sammankopplas med miljölagstiftningen.

– Det har funnits ett önskemål från kommunernas miljökontor att genomföra ett projekt som innefattar tillsynen inom träindustrin, därför har vi nu dragit igång detta projekt, säger Emmy Frohm projektledare vid Miljösamverkan Västerbotten. Den här typen av verksamheter kan vara ganska komplexa och det finns förutsättningar att genom tillsynsprojektet skapa kvalitets- och effektivitetsvinster både för miljökontoren och företagen.

De deltagande kommunerna har fått ta del av ett material som består av en gemensam checklista och ett handläggarstöd. Under april och maj kommer tillsynsarbetet att genomföras och i juni kommer de berörda företagen kontaktas för uppföljning och utvärdering.
Resultatet och de erfarenheter som projektet genererat kommer slutligen att presenteras vid en miljösamverkansträff senare under året.

Utöver att tillsynsarbetet av träförädlingsbranschen innefattar miljö och hälsa kommer verksamheternas arbete med utveckling och innovationer också finnas med som en viktig del i projektet. Detta går i linje med Miljösamverkan Västerbottens övergripande uppdrag att skapa goda förutsättningar för innovationer.

Förutom länsstyrelsen deltar följande kommuner i projektet:
Skellefteå, Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Storuman, Nordmaling och Norsjö

För mer infromation
Emmy Frohm, Miljösamverkan Västerbotten
emmy.frohm@regionvasterbotten.se | 070-342 67 77

Presskontakt
Emil Hägglund | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/