Region Värmland

Nu ska Värmlandsstrategin förverkligas

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 07:30 CET

Vid årsskiftet började Värmlandsstrategin gälla och Region Värmland inleder nu arbetet med att göra den känd, accepterad och använd.
– Det är nu vi ska gå från ord till handling, säger regionrådet Tomas Riste (S).


För ett år sedan idag samlades över 300 personer på Karlstad CCC för att diskutera Värmlands framtid. Det var det sista steget i att samla in förslag, idéer och visioner till det som skulle samlas i en framtidsplan för Värmland – Värmlandsstrategin.

Sammanlagt bidrog över 1 000 personer med materialet via möten, sociala medier och intervjuer. Näringslivet, offentliga sektorn och ideella verksamheter bidrog också med många konstruktiva synpunkter via sina remissyttranden.

Resultatet blev en framtidsplan för hur Värmland ska utvecklas mot år 2020. Fyra prioriterade områden har pekats ut – livskvalitet för alla, fler och starkare företag, höjd kompetens och bättre kommunikationer – och i november antogs den av regionfullmäktige. Och för första gången har regionfullmäktige också beslutat om 33 mätbara mål kopplade till de prioriterade områdena.

Men en strategi i sig förändrar inget. Nu har Region Värmland satt igång arbetet med att göra den känd, accepterad och använd av alla som kan påverka Värmlands framtid. Meningen är att strategins anda ska genomsyra allt utvecklingsarbete i Värmland.

– Nu är det dags att börja göra verkstad av strategin. Vi har en tydlig riktning och vi har 33 mål att arbeta mot. Och vi måste alla hjälpa till, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Han och regionrådskollegan Catarina Segersten Larsson (M) konstaterar att uppslutningen under arbetet med att ta fram Värmlandsstrategin var fantastisk.

– Vi hoppas att alla tar med sig den entusiasmen och det engagemanget in i arbetet med att genomföra strategin. Att utveckla Värmland och föra länet framåt är inte ett uppdrag för en ensam organisation. För det krävs att många krafter går ihop och drar åt samma håll i de avgörande frågorna, säger Catarina Segersten Larsson.


KONTAKTER

Tomas Riste

070-618 77 70

Catarina Segersten Larsson

070-349 41 32

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.