Tysk-Svenska Handelskammaren

Nu släpps guidebok om tysk affärskultur

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2013 09:36 CEST

Det är viktigt att förstå den tyska affärskulturen för att lyckas på den tyska marknaden. I det nyutkomna häftet "Din guide till tysk affärskultur" av Tysk-Svenska Handelskammarens Ninni Löwgren kan du lära dig knepen som krävs. Hur smälter man in i ett tyskt team? Vilken klädkod gäller vid olika tillfällen? Och hur tilltalar man en "Professor Doktor"?

Trots att Tyskland och Sverige ligger varandra geografiskt och kulturellt nära finns det skillnader i affärskulturen. Den förmenta likheten kan vilseleda och utgöra ett spänningsfält. Ninni Löwgren, chef för avdelningen Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren, har i flera år arbetat med interkulturell rådgivning. På grundval av sina erfarenheter har hon nu skrivit en guide för svenska företagare och beslutsfattare. Hon förklarar hur hierarkier, beslutsprocesser och möten fungerar i Tyskland. Ninni Löwgren ger även konkreta tips på hur man hanterar olika jobbsituationer: Ska man ta en kopp kaffe med sina tyska kolleger? Vilka ord ska man undvika i en förhandling?


Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag ur "Din guide till tyska affärskultur" om affärsmöten i Tyskland:

”Inget möte utan tydligt mål och resultat. Antalet möten är mer begränsat i Tyskland och har tyskar ordnat ett möte finns ofta en strukturerad dagordning som kommuniceras i förväg. Möten har tydliga syften och ska generera konkreta resultat som gärna fixeras i form av ett beslutsprotokoll. Man uppskattar när situationer kan ses antingen svart eller vitt, kompromisser är ytterst impopulära. På interna möten inom den egna organisationen diskuteras i motsats till svenska förhållanden beslut sällan utförligt. Snarare meddelas de närvarande medarbetarna om besluten. Ber man ändå om åsikter handlar det ofta om att mer ingående testa beslut som redan fattats tidigare. Är alla med på noterna? Eller får man räkna med motstånd? Och varifrån skulle motståndet tänkas komma?“
(sida 21)

Faktauppgifter

Författare: Ninni Löwgren, Tysk-Svenska Handelskammaren
Bokens titel: Der schwedisch-deutsche Businessführer + Din guide till tysk affärskultur (Bokpaket )
Förlag: F.A.Z.-Verlag, 2013
Beställnummer: ISBN 978-3-89981-306-7 

Beställ ett recensionsexemplar

Häftet ”Din guide till tysk affärskultur” ingår i bokpaketet "Der schwedisch-deutsche Businessführer", en bok om svensk affärskultur på tyska. Redaktioner kan kostnadsfritt beställa bokpaketet via Tysk-Svenska Handelskammaren malin.johansson@handelskammer.se

För mer information

Kontakta Ninni Löwgren, avdelningschef Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren, ninni.loewgren@handelskammer.se, tel: +46-733-42 80 57.


Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation med uppdrag att utveckla handeln mellan Sverige och Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper  tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats och bidrar på så sätt till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Tyskland.

 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har Tysk-Svenska Handelskammaren ett nära samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger handelskammaren ett brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Även i Sverige samarbetar Tysk-Svenska Handelskammaren med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.