Fortum Sverige AB

Nu slutförs arbeten för att Högdalen ställverk åter ska få full kapacitet – extra beredskap på plats och i driftcentralen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 12:17 CET

- Under kommande helg genomför vi jobb för att koppla in den transformator i Högdalens transformatorstation som nu varit ur drift en tid för reparation. När transformatorn är inkopplad har vi full kapacitet i stationen igen. Inkopplingen behöver göras i ett par steg. På söndag morgon vid 7-tiden kopplar vi in nya kablar och skarvar. Senare på dagen sker inkoppling av själva transformatorn. Under den här tiden finns en något förhöjd risk för strömavbrott. För att minimera risken har vi extra beredskap i vår driftcentral och på plats i ställverket i Högdalen, förklarar Johan Hedman, ansvarig för regionnätet i Stockholm.

Transformatorstationen i Högdalen, som har tre transformatorer, genomgår just nu en ombyggnad för att göra stationen säkrare och mer driftsäker. Genom att vi under arbetets gång kör på två transformatorer så blir kapaciteten något begränsad. För att säkra driften körs extra elproduktion via Högdalenverket och en gasturbin . Detta är en nödvändighet för att man ska kunna genomföra arbetet.

Under 2010 beslutades att transformatorstationen i Högdalen, som är en av de viktigaste i Stockholm, skulle förstärkas, göras säkrare och mer driftsäker. Beslutet omfattade också behovet att skapa en större flexibilitet och minska risken för kundstörningar i samband driftomkopplingar, underhåll och eventuella fel. Dessutom beslutades att byta ut kopplingsapparater och mättransformatorer till transformatorerna. Den totala investeringen är knappt 20 miljoner kronor. Projektet startades under 2011 och pågår fortfarande. Arbeten på 220 kV ( 220 000 volt) är komplicerade och apparaterna utsätts för hårda påfrestningar.

För mer information kontakta gärna:
Fortums pressjour, 0200-81 88 10,
Johan Hedman, ansvarig för Fortums regionnät i Stockholm, tfn 070-564 19 86

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Ytterligare information: www.fortum.com