ServaNet

Nu startar arbetet för ytterligare utbyggnad av fibernätet för bredband på Sundsvalls landsbygd

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 08:03 CET

Efter senaste styrelsemötet i kommunala bolaget Sundsvall Elnät står det nu klart att ServaNet startar arbetet för att med EU-stöd som grund fortsätta förse invånare i Sundsvalls kommuns ytterområden med fiberbredband.

- Det här är ett oerhört viktigt beslut för att få hela vår kommun att leva och utvecklas. Med bra bredband som möjliggör en kommunikation av högsta kvalitet så har människor möjlighet att bo kvar på landsbygden, arbeta och bedriva näringsverksamhet, säger styrelseordförande för Sundvall Elnät och ServaNet, tillika kommunfullmäktiges ordförande, Arianne Sundman.


Sundsvall Elnät är en av flera bidragsmottagare av det EU-stöd som innan jul beviljades till länet för en bred utbyggnad av fibernätet i Västernorrland fram till år 2020, en utbyggnad som är direkt kopplad till regeringens bredbandsmål om att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

EU-stödet omfattar enbart en utbyggnad av ortssammanbindande fibernät samt anslutning av vissa företag längs sträckan. Efter styrelsemötet i Sundsvall Elnät står det emellertid nu klart att bolaget skjuter till eget kapital för att ServaNet redan nu ska kunna starta arbetet med att förse även invånare i byarna längs de ortssammanbindande sträckorna på Sundsvalls landsbygd med bredband.


Nu startar ServaNets införsäljning och sedan förhoppningsvis byggnation under våren.

- Det känns skönt att vi nu har beslutat om att köra så att vi kan komma ut med erbjudanden i de byar där vi har möjlighet att bygga fiber i år. Sedan beror det som vanligt på intresset i varje by om en fiberutbyggnad faktiskt blir av, säger vd Göran Sörell för ServaNet och Sundsvall Elnät.

Den sträcka som ServaNet planerar att bearbeta för en fiberutbyggnad under 2016 är de byar/områden som ligger mellan Sörfors i Matfors och Njurundabommen. Men fler sträckor kan bli aktuella inom ramen för projektet. Dessutom har bolaget sedan tidigare flera områden som ligger utanför bidragspengarna som bearbetas under året och som ska byggas.

Satsningen är en del av det länsövergripande bredbandsprojektet Dig.2020 som sker i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommuner.

För mer information, kontakta:

Arianne Sundman: 070-624 32 11.
Göran Sörell: 070-652 45 65.

ServaNet - Ditt lokala fibernät
Med ett öppet stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar vi fibernät som möjliggör tjänster för internet, tv och telefoni med ljusets hastighet. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s till bostäder och företag. Tekniken är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken.I vårt öppna fibernät konkurrerar flera av Sveriges ledande leverantörer om att ge dig tjänster av högsta kvalitet.

ServaNet är ett bolag som ägs av ett antal kommuner och energibolag i södra och mellersta Norrland med huvudkontor i Sundsvall. Med över 13 000 anslutna till vårt fibernät av modernaste teknik är vi den största fiberleverantören i vårt område och ständigt under geografisk utveckling. Cirka 6 000 villor är anslutna till oss och antalet ökar med ungefär 500 per år. Målsättningen är att bli Sveriges till ytan största stadsnät.

Varför är fiber bra för dig?
Snabbhet – Den fiberteknik vi tillhandahåller har den snabbaste bandbredd som finns på marknaden.
Valfrihet – Vi har kabeln i marken men du väljer vilka av våra leverantör du vill ska leverera tjänsterna.
Säkerhet – Fibernät är mindre känsliga för störningar och ger en hög driftsäkerhet. ServaNet har en driftsäkerhet på 99,95 procent.
Klokhet – Att installera fiber är en investering för framtiden med krav på allt högre bandbreddsprestanda. Bor du i villa påverkas också marknadsvärdet positivt med fiber.