Örnsköldsviks kommun

Nu startar BYGDSAM – lokala forum för bygdesamverkan i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 08:25 CET

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik ska vid sammanträdet 7 februari fatta beslut om medfinansiering av fyra lokala samverkansföreningar för landsbygdsutveckling i Örnsköldsvik (BYGDSAM). Om kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag, kommer kommunens bidrag till varje BYGDSAM att uppgå till 250 000 kronor per år under tre år. Detta förutsatt att företag och ideell sektor också bidrar till finansieringen. Målet är att efter de tre inledande åren ska respektive BYGDAMS egen delfinansiering komma upp till samma nivå som kommunens insats.

BYGDSAM, med organisationsformen ekonomiska föreningar, bildas för kommunens fyra serviceorter med omland: Nätradalen, Anundsjö, Grundsunda och Björna-Långviksmon-Trehörningsjö-Gideå. Först ut blir Nätra, där en interimstyrelse redan är på plats och BYGDSAM håller sitt första konstituerande årsmöte 9 februari. Övriga föreningar väntas följa efter i mars.

BYGDSAM, som utgår från samma koncept som CESAM (Centrum i samverkan), har kommit till genom Örnsköldsviks landsbygdssatsning Bygd och stad 2.0. Syftet är att samarbeta kring smarta lokala lösningar och att öka trivsel och tillväxt i bygderna.

–Ett av målen med den andra etappen av Bygd och stad var att på varje serviceort med omland skapa samverkansplattformar mellan företag, ideell sektor och kommunen. Det känns otroligt glädjande det nu finns en stabil grund för ett bestående arbete som utgår från respektive bygds förutsättningar och möjligheter. Det lokala engagemanget med att ta fram utvecklingsplaner och att jobba vidare för etablerade samverkansformer har varit stort, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun.

Möt BYGDSAM Nätradalen
I anslutning till BYGDSAM Nätradalens årsmöte hålls ett inspirationsmöte på temat ”Att bygga en bygds platsvarumärke”. Föreläser gör Jerry Engström, Friluftbyn Höga kusten. Media hälsas varmt välkomna till föreläsningen som hålls i Valhalallokalen i Drömme, Sidensjö, torsdag 9 februari, kl 18:30- 21:00. Före föreläsningen, kl 18:00-18:30, finns även möjlighet för media att möta representanter för BYGDSAM Nätradalen.

YTTERLIGARE INFORMATION
Lena Lindström, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun, 070 – 651 93 10

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.