Novartis Onkologi

Nu startar EHA 2015: Starka data för Tasigna i stor europeisk KML-studie

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 08:38 CEST

Novartis presenterar data för ett stort antal innovativa behandlingar på blodcancerområdet när 2015 års upplaga av EHA, Europas största hematologikongress, startar på torsdag. Temat för årets kongress är ”Innovation, Collaboration and Celebration”.

– Bland annat presenteras övertygande resultat från en fas IIIb-studie där över 1 000 europeiska KML-patienter har deltagit, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi.

När the Congress of the European Hematology Association, EHA, slår upp portarna i Wien idag blir det för 20:e gången, därav celebration i årets tema. Som vanligt är Novartis Onkologi representerat med ett stort antal abstracts om bland annat Arzerra (ofatumumab) vid kronisk lymfatisk leukemi, Jakavi (ruxolitinib) vid myelofibros och polycytemia vera, panobinostat vid myelom och Exjade (deferasirox) för kelering vid järnöverskott.

När det gäller kronisk myeloisk leukemi, KML, presenteras nya data från en stor europeisk studie där över 300 prövningscentra i 26 länder och 14 EUTOS-standardiserade laboratorier samarbetat för att utvärdera tyrosinkinashämmaren nilotinib som första linjens behandling vid nydiagnostiserad KML. Resultaten bekräftar den kliniska nyttan av nilotinib i den aktuella patientgruppen där över en tredjedel av de över 1 000 deltagande patienterna erfor mycket snabb och djup molekylär respons. Vid 18 månader hade 38,4 procent nått MR4.0 /≤0.01%IS, studiens primära effektmått. Dessa data innebär en kraftfull reduktion av BCR-ABL, den genfusionsprodukt som orsakar KML. Det betyder att mängden kvarvarande leukemiceller närmar sig gränsen för vad som över huvud taget går att detektera med idag tillgänglig mätteknologi. Andelen patienter vars sjukdom utvecklades vidare till allvarligare faser var mycket låg, endast 0,6 procent (sex patienter).

– Det här är ännu ett exempel på hur Novartis, först genom imatinib och sedan genom nilotinib, har spelat en helt avgörande roll för att förvandla KML från en blodcancer med ytterst dålig prognos till ett behandlingsbart tillstånd, säger Björn Paulsson.

Bekräftar vikten av tidig molekylär respons
Resultaten i denna studie bekräftar vikten av tidig molekylär respons då de som nådde BCR-ABL1IS ≤ 1% inom tre månader i störst utsträckning nådde MR4.0 /≤0.01%IS vid senare tidpunkt. Efter två år hade ingen av de patienter som inte nådde BCR-ABL1IS ≤ 10% inom tre månader nått MR4.0 /≤0.01%IS, studiens primära effektmått.

Efficacy and safety of frontline nilotinib in 1089 European patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): ENEST1st final analysis presenteras på söndag av professor Andreas Hochhaus, Universitätsklinikum Jena, Tyskland.

Novartis presenterar bred hematologiportfölj
– Blodcancer är sedan länge ett styrkeområde för Novartis Onkologi och vid EHA 2015 kan vi visa en större bredd än någonsin tack vare förvärvet av GSK:s onkologi- och hematologiportfölj tidigare i år, säger Björn Paulsson.

Nedan följer ett urval av abstracts som presenteras vid EHA 2015:

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se