eHälsomyndigheten

Nu startar eHälsomyndigheten arbetet med den nationella läkemedelslistan

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 11:15 CET

eHälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet. Förstudien ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

Med den nationella läkemedelslistan ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om vilka läkemedel en patient har fått förskrivna på recept. Därmed blir det exempelvis enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel.

– I dag kan varken läkare, annan vårdpersonal, apoteken eller patienten på något enkelt sätt se alla läkemedel en patient har. Ofta blir det därför patienten själv som får föra informationen vidare. Den nationella läkemedelslistan fyller därför ett konkret behov som källa för information och ska underlätta för både personal och patienten. Utöver det blir även patientsäkerheten bättre, säger Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Den nationella läkemedelslistan ska ersätta den nuvarande läkemedelsförteckningen och receptregistret.

– Nu gör vi en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska gå från intention till realitet. Vi ska svara på vad som krävs för att utveckla och införa en ny teknisk plattform. Förstudien omfattar även gränssnitt och struktur för behörighetsstyrning. Dessutom ska vi ta fram en tidsplan för införandet, säger Eva-Britt Gustafsson.

I december 2016 presenterade regeringen departementspromemorian Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44. I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Promemorian är nu ute på remiss.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.