Gotlands Museum

Nu startar en utbildningsserie för hembygdsföreningar och museer

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:00 CEST

Vid fyra tillfällen i maj, med start den 3 maj, håller Gotlands Museum i samarbete med Riksutställningar en utbildningsserie på Magasin Visborg i Visby. Kulturarvskonsulent Annelie Adolfsson har inför detta bjudit in hembygdsföreningar och andra museer på ön. Syftet med utbildningsserien är att de förvärvade kunskaperna sedan ska kunna stärka föreningarna och museerna i arbetet med att vårda sina föremål, förebygga skador i sina samlingar samt att tillgängliggöra det gotländska kulturarvet.

Det första tillfället behandlar klimat, byggnader och skadedjur. Vad är bra och vad är dåligt klimat? Vad kan solljus och andra yttre faktorer göra med material?

Tisdagen den 10 maj är det trä, metall, papper/arkivmaterial och fotografier som står i fokus. Frågor som; hur och ska föremålen rengöras och förvaring av arkivmaterial och fotografier diskuteras.

Den 17 maj är temat förvaring och skötsel av textil. Vad finns det för skadedjur och hur kan man undvika dem? Man tar också upp frågan också om konsten att sköta konst.

Finalen den 24 maj går av stapeln på Riksutställningar som står för den tekniska biten. Hur kan man visa sina föremål på nya sätt och hur kan befintliga utställningar utvecklas?

För mer information kontakta:
Annelie Adolfsson, kulturarvskonsulent
Tel 0498-29 27 97, 070-291 06 04
annelie.adolfsson@gotlandsmuseum.se