Falkenbergs kommun

Nu startar Falkenberg sitt visionsarbete för ett bättre utbud och en mer attraktiv upplevelsemiljö i centrum

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 11:32 CET

Nu ska utbudet och upplevelsemiljön i Falkenbergs centrum bli bättre. Det är Falkenbergs kommun som genom sitt bolag Falkenbergs Näringsliv nu dragit igång projektet ”Visionsarbete för centrum” tillsammans med branschorganisationen Fastighetsägarna, lokala fastighetsägare och Innerstadsföreningen.

Visionarbetet för Falkenbergs centrum inleds onsdagen den 18 januari med en gemensam kick off. Alla som på ett eller annat sätt jobbar med centrumutveckling i Falkenberg är välkomna att delta.

- Tanken med projektet är att inspirera och jobba fram en målbild och vision tillsammans. Under en rad träffar i vår kommer vi att resonera om hur stadskärnan ser ut och känns för att sedan landa i en gemensam vision för utbud och upplevelsemiljö i Falkenbergs centrum, säger Henrik Olsson, projektledare och utvecklingsledare på Falkenbergs Näringsliv.

Tanken är att projektresultatet och visionsunderlaget ska kunna användas för att locka framtida etableringar till Falkenberg, men också bidra till platsutveckling och göra Falkenberg ännu mer attraktivt.

- Gemensamma målbilder är helt avgörande för att kunna locka fler besökare och få nya verksamheter att etablera sig i Falkenberg. Jag är övertygad om att detta ger oss verktygen att verkligen planera centrum så att rätt verksamhet hamnar på rätt plats och att vi får in nya spännande satsningar i stan, säger Per Arbin ansvarig näringspolitik på organisationen Fastighetsägarna.

För att projektet och planerna ska kunna förverkligas har fastighetsbranschen varit med och stöttat projektet med pengar. Förutom medel från Fastighetsägarna och enskilda fastighetsföretagare i Falkenberg stöttas projektet av Falkenbergs kommun genom sitt bolag Falkenbergs Näringsliv. Totalt har man dragit in 395.000 kronor i projektfinansiering.

- Det känns fantastiskt att vi är så många som är med och bidrar både med tid, engagemang och med pengar. Hela kommunen tjänar på ett attraktivt centrum, säger Jan Melkersson, VD på Falkenbergs Näringsliv.

Under den första träffen i januari kommer projektdeltagarna att ta del av erfarenheter och inspiration från Borås city. Man kommer även att prata om platsvarumärket FBG och gemensamt ta del av den lokala ”detaljhandelsanalys” som är beställd enkom för detta projekt.

Projektet beräknas vara klart och presenteras för allmänheten innan sommaren.

Falkenbergs kommun har sedan ett antal år tillbaka lagt extra kraft och fokus på centrum. Bland annat arbetar man samordande genom den så kallade centrumgruppen. Kommunen har även avsatt tolv miljoner kronor i budget för attraktionshöjande centruminvesteringar mellan 2014-2019.

För mer information

Henrik Olsson, Utvecklingsledare Stadskärnan, Falkenbergs Näringsliv AB
Mobil: 0738-66 71 62
E-post: henrik.olsson@falkenberg.se
Webb:
www.falkenberg.se/centrumutveckling

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".