Hushållningssällskapet

Nu startar Fokus Matglädje i skolan på Forsgläntan i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 10:29 CEST

Den 3 september är det premiär för projektet ”Fokus Matglädje i skolan” på Vittraskolan Forsgläntan i Kungsbacka. Projektet är ett samarbete mellan lärare, elever, skolmåltidspersonal och lantbrukare. Genom workshops, utbildningar och temadagar med fokus på mat och matglädje får skolan en möjlighet att höja kunskapsnivån på ett enkelt och naturligt sätt.

Projektets idé är att använda maten och måltiderna som en gemensam utgångspunkt i pedagogiken. Pedagoger arbetar tillsammans med skolmåltidsverksamheten och lantbrukare för att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung.

Detta gör vi genom i första hand workshops för lärare och måltidspersonal 2013.

På workshopen blir det aktiviteter, värderingsövningar och diskussioner. Måltids- och pedagogisk personal och rektor är med på en halvdag där vi ger nya infallsvinklar och visar hur mat kan vara en viktig del av pedagogiken.

Medverkan av lantbrukare är en viktig del av workshopen! I Kungsbacka deltar lantbrukare; Pehr Hansson, som har mjölk-produktion

Workshopen sammanfattas med hjälp av rektor på skolan och ska innehålla fem konkreta förslag till en handlingsplan på vad man ska arbeta vidare med. Det ger skolan ett praktiskt verktyg för att komma vidare i arbetet.

Efter ett år följs workshopen upp med en temadag.

Projektet är en del av Landsbygdsdepartementets och Jordbruksverkets matlandetsatsning.

MER INFORMATION

För mer information om projektet, kontakta

Martina Jönsson, matkonsult på Hushållningssällskapet, tel 035-465 15 alt 0736-33 72 99

Besök gärna vår webbplats www.fokusmatgladje.nu för att läsa mer!

SAGT OM FOKUS MATGLÄDJE I SKOLAN

”Allt handlar om att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung och för att stimulera eleverna till att bli medvetna konsumenter.”

”Genom att prata om ursprung och odling och delta i matlagningen får eleverna en annan inställning till mat.”

”Vi vill att mat och måltider blir ett naturligt inslag i pedagogiken.”

OM DET TIDIGARE PROJEKTET ”FOKUS MATGLÄDJE”

I projektet Fokus Matglädje har Hushållningssällskapens matkonsulter arbetat med att öka matkvaliteten i de offentliga köken.Projektet har bestått av ett förändringskoncept i tre steg som vart och ett satt fokus på frågor som rör bland annat matglädje, matlagning från grunden, närproducerat, ekologiska mål, säsongsanpassade råvaror, hållbar utveckling och upphandlingsförfarande. Över 7000 personer i 70 av Sveriges kommuner har deltagit i arbetet.


Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se