Hammarö kommun

Nu startar Fyren

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:44 CET

Under våren startar Individ- och familjeomsorgen för första gången upp gruppverksamheten Fyren för barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Målgruppen är barn som har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger. Syftet med grupperna är att ge barnen möjlighet att möta andra i liknande situation, ge kunskap om alkohol- och narkotikaberoende, minska skuld- och ensamhetskänslor, stärka självförtroendet hos barnen som ge hopp inför framtiden. - Vår erfarenhet är att barnen tror att de är ensamma om detta och att det inte finns några andra i samma situation. Det finns det och vi hoppas på att få ihop den första gruppen inom kort, säger Eva Vilhelmsson, kurator på Familjecentralen.

Grupperna, som är åldersindelade består av fyra till sex barn och två gruppledare. Meningen är att gruppen ska träffas 18 gånger, två timmar en gång i veckan efter skoltid. Varje träff har ett specifikt tema. Genom samtal, lek och övningar får barnen hjälp att känna igen och sätta ord på känslor och behov. Barngrupperna är en pedagogisk verksamhet som kan ha terapeutiska effekter.

Det är frivilligt att vara med i Fyren och det kostar ingenting. Ingen som är med i gruppen kommer att registreras på något sätt. Gruppledarna består av en socialsekreterare och en kurator som gått gruppledarutbildningen Linus och Lina, i Hela människans regi. Gruppverksamheten sker i samarbete med kyrkan som bistår med grupplokal. Rekrytering av grupperna sker i första hand via socialsekreterare in om barn- och utredningsgruppen samt ekonomi- och vuxengruppen.

Vill du veta mer kan du kontakta Eva Vilhelmsson på telefon 51 51 73 eller Eva Eriksson på telefon 51 52 65.